Травень 2013

КОНКУРС «Винахід року - 2013»

Шановні колеги! Запрошуємо співробітників, аспірантів і студентів Вашого підрозділу прийняти участь у конкурсі НТУУ «КПІ» «Винахід року - 2013». До участі в Конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що охороняються чинними патентами України, власником яких є НТУУ «КПІ». Перевага надається винаходам, які мають вагоме значення для розвитку науки і технології, що підтверджується ліцензійними договорами, актами впровадження, листами про впровадження.

2011-2018©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua
http://science.kpi.ua, http://www.science.kpi.ua