Глосарій

1 (1) | 2 (1) | 3 (1) | 4 (1) | 5 (1) | 6 (1) | C (1) | I (1) | І (4) | А (3) | Б (1) | В (18) | Д (6) | Е (2) | З (1) | К (20) | М (11) | Н (27) | О (6) | П (42) | Р (6) | С (26) | Т (3) | У (1) | Ф (2) | Ц (1) | Ш (1)
Заголовоксортувати за спаданням Останнє оновлення
Підготовка наукових кадрів і творча діяльність молоді Срд, 02/03/2016 - 15:59
Підручник "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії". С.О. Кудря,– К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 492 с. Срд, 08/27/2014 - 14:28
Підручник "Схемотехніка електронних систем" в двох томах: автори Жуйков В.Я., БойкоВ.І., Зорі А.А., Співак В.М. Пон, 05/30/2011 - 18:40
Підручник "Загальна та неорганічна хімія": автори Степаненко О.М., Рейтер Л.Г, Ледовських В.М., Іванов С.В. Пон, 05/30/2011 - 18:26
Підручник "Процеси та обладнання хімічної технології" / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, B.Л. Ракицький, Г.Л.Рябцев. К.: НТУУ «КПІ», 2011. - [Ч. 1. - 300 с.; Ч. 2.-416 с.] Срд, 09/18/2013 - 17:10
Підручник "Теорія коливань і стійкості руху": автори Василенко М.В., Алексейчук О.М. Втр, 05/31/2011 - 14:55
Підручник "Теоретична механіка": автор Павловський М.А. Птн, 06/10/2011 - 15:05
Підручник «Інженерія поверхні»: автори Ющенко К.А., Борисов Ю.С., Кузнецов В.Д., Корж В.М. Птн, 08/28/2015 - 23:23
Підручник «Виробництво зварних конструкцій», автори КРИВОВ Г.О., ЗВОРИКІН К.О. Чтв, 08/03/2017 - 15:36
Підручник «Дослідження операцій»: автор Зайченко Ю.П. Пон, 05/30/2011 - 17:48
Підручник «Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації», – 441 с. Автори - Лазарєв Юрій Федорович, Бондар Павло Михайлович Пон, 08/31/2015 - 18:39
Підручник «Плазмові процеси та устаткування в металургії», – 492 с. Автори Шаповалов Віктор Олександрович, Шейко Іван Васильович, Ремізов Геннадій Олександрович Пон, 08/31/2015 - 18:27
Підручник Грайворонського М.В., Новікова О.М. "Безпека інформаційно-комунікаційних систем". – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 c. Птн, 08/28/2015 - 23:34
Підручник у 2-х томах «Вища математика»: автори Дундученко Л.О., Ясінський В.В. Втр, 05/31/2011 - 16:45
Підручник „Основи металургійного виробництва металів і сплавів”: автори Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Грищенко С.Г., Шифрін В.М., Шурхало В.Я. Втр, 05/31/2011 - 16:38
Пальник трубчастого виду Пон, 04/23/2012 - 14:55
ПЕРЕЛІК пріоритетних тематичних напрямів на 2012-2015 роки НТУУ "КПІ" Чтв, 04/26/2012 - 13:43
Перелік проектів КПІ ім. Ігоря Сікорського запропонованих на конкурс МОН України за рахунок видатків державного бюджету на 2018 рік Втр, 05/30/2017 - 11:38
Перелік проектів НТУУ “КПІ” за підсумками конкурсу МОН України за рахунок державного бюджету на 2013 рік Пон, 11/14/2016 - 12:07
Перелік проектів НТУУ “КПІ” за підсумками конкурсу МОН України за рахунок державного бюджету на 2015 рік Пон, 11/14/2016 - 12:15
Перелік проектів НТУУ “КПІ” за підсумками конкурсу МОН України за рахунок державного бюджету на 2016 рік Пон, 11/14/2016 - 12:19
Перелік проектів НТУУ “КПІ” запропонованих на конкурс МОН України за рахунок державного бюджету на 2017 Птн, 03/31/2017 - 11:18
Переможці конкурсу на кращі підручники, навчальні посібники та монографії у 2018 році Срд, 06/20/2018 - 10:28
План проведення міжнародних та всеукраїнських конгресів, форумів, науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених і студентів у 2014 році Пон, 11/14/2016 - 11:01
План проведення наукових та науково-технічних заходів НТУУ «КПІ» на 2015 рік Пон, 11/14/2016 - 11:00
План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2017 рік Срд, 05/31/2017 - 12:57
План проведення наукових та науково-технічних заходів на 2018 рік Птн, 01/26/2018 - 16:29
Повідомлення про створення об’єкту права інтелектуальної власності Срд, 10/22/2014 - 17:59
Положення «Про щорічний конкурс «Винахід року» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Птн, 05/24/2013 - 13:08
Положення про відділ з питань інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок Чтв, 10/23/2014 - 13:12
Положення про взаємодію учасників, які працюють з об’єктами права інтелектуальної власності в НТУУ „КПІ” та науковому парку “Київська політехніка” Чтв, 10/23/2014 - 13:14
ПОЛОЖЕННЯ про департамент науки та інноватики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Птн, 02/22/2013 - 14:49
Положення про дослідницький університет Пон, 01/16/2012 - 00:56
Положення про експертно-консультативну комісію з питань інтелектуальної власності Чтв, 10/23/2014 - 13:10
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності у ВНЗ Чтв, 08/16/2012 - 16:51
Положення про премії НТУУ „КПІ” за кращі підручники, навчальні посібники, монографії (із змінами, внесеними згідно рішень Вченої Ради від 13.09.2010 р. № 9; від 30.06.2015 р. № 6 та 13.02.2017 р. №2) Срд, 10/17/2018 - 17:51

Сторінки

2011-2018©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua
http://science.kpi.ua, http://www.science.kpi.ua