Положення про проведення конкурсу на номінацію «Молодий викладач-дослідник»

У конкурсі на здобуття номінацію «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є університет (не менше ніж 0,25 ст. викладача), які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках.

Для учасників конкурсу вік не повинен перевищувати 35 років на час чергового конкурсу.

Викладачі, що беруть участь у конкурсі, повинні мати педагогічне навантаження згідно нормативів, в т.ч. аудиторне не менше 100 год., а також виконувати держбюджетні і госпдоговірні роботи та забезпечувати обов’язкову підготовку наукових кадрів.

Претендент повинен відповідати основним критеріям визначення номінації «Молодий викладач-дослідник». (Анкета з додатком-поясненням додається).

Особи, які відзначені Державними нагородами України, розглядаються на загальних умовах згідно визначених критеріїв.

Дольова участь у загальних обсягах виконуваної тематики обчислюється наступним чином: керівнику теми - 0,5; відповідальному виконавцю – 0,3; виконавцям – 0,2.

До участі у конкурсі подаються такі матеріали: заповнені анкети з роз’ясненнями у додатку по кожному показнику, які підтверджують досягнення учасника конкурсу

Данні в Анкеті надаються за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за поточний навчальний рік (01.09.2016 р. – 31.08.2017 р.)

Подання матеріалів на конкурс здійснюється особисто викладачами. Розгляд кандидатур на кафедрі не є обов’язковим.

Невірно оформлені, змінені форми анкети, подані без додаткових матеріалів роз’яснень за кожним пунктом анкети вважаються не дійсними і до розгляду не приймаються.

Розгляд кандидатур проводиться експертно-правовою комісією, науково-організаційною комісією та комісією з розподілу та контролю використання бюджетних коштів на науку Вченої ради університету.
Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та інноватики Вченій раді університету до затвердження.

Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо переможців конкурсу в номінації «Молодий викладач-дослідник».

Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.

На основі рішення Вченої ради переможцям конкурсу видається Диплом встановленого зразка та встановлюється надбавка до заробітної плати в розмірі 20 % від посадового окладу терміном на один рік (за рахунок загального і спеціального фондів) за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за останній рік (1.09.2016 р. – 31.08.2017 р.)

Після закінчення вищевказаного терміну викладач може знову претендувати на це звання за умови відповідності основним критеріям, за якими формується рейтинг викладача-дослідника.

2011-2018©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua
http://science.kpi.ua, http://www.science.kpi.ua