Положення про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник»

У конкурсі на здобуття номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є НТУУ "КПІ" (не менше ніж 0,5 ст. викладача) які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках.

Для учасників конкурсу на здобуття номінації «Молодий викладач-дослідник» вік не повинен перевищувати 35 років на час чергового конкурсу.

Особи, які займають адміністративні посади згідно Закону України «Про вищу освіту» (ректор, проректор, декани) не можуть брати участь у конкурсі. Викладачі, що беруть участь у конкурсі, повинні мати педагогічне навантаження згідно нормативів, в т.ч. аудиторне не менше 100 год., а також виконувати держбюджетні і госпдоговірні роботи та забезпечувати обов’язкову підготовку наукових кадрів.

Претендент повинен відповідати основним критеріям визначення номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник».

У випадку, коли претендент є завідувачем кафедри, то додатково до показників анкети враховується наявність аспірантів, докторантів та офіційно затверджених здобувачів, і ефективність випуску з аспірантури - за даними аспірантури і докторантури університету, а також педагогічне навантаження – за даними навчально-організаційного управління.

Особи, які відзначені Державними нагородами України, розглядаються на загальних умовах згідно визначених критеріїв.

Дольова участь у загальних обсягах виконуваної тематики обчислюється наступним чином: керівнику теми - 0,5; відповідальному виконавцю – 0,3; виконавцям – 0,2.

До участі у конкурсі подаються такі матеріали: заповнені анкети з роз’ясненнями у додатку по кожному показнику, які підтверджують досягнення учасника конкурсу (Анкета в приєднаному файлі).

Подання матеріалів на конкурс здійснюється особисто викладачами. Розгляд кандидатур на кафедрі не є обов’язковим.

Невірно оформлені, змінені форми анкети, подані без додаткових матеріалів роз’яснень за кожним пунктом анкети вважаються не дійсними і до розгляду не приймаються.

Розгляд кандидатур проводиться експертно-правовою комісією, науково-організаційною комісією та комісією з розподілу та контролю використання бюджетних коштів на науку Вченої ради університету.

Узгоджені комісіями кандидатури рекомендуються Департаментом науки та інноватики Вченій раді університету до затвердження.

Вчена рада університету відкритим голосуванням приймає рішення щодо переможців конкурсу в номінаціях «Викладач-дослідник» та «Молодий викладач-дослідник».

Розгляд кандидатур відбувається один раз на рік.

На основі рішення Вченої ради переможцям конкурсу видається Диплом встановленого зразка та встановлюється надбавка до заробітної плати в розмірі 20 % від посадового окладу терміном на 1 рік за результатами науково-педагогічної діяльності номінантів за останній навчальний рік.

Після закінчення вищевказаного терміну викладач може знову претендувати на це звання за умови відповідності основним критеріям, за якими формується рейтинг викладача-дослідника.

У межах конкурсу на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» за окремими, попередньо визначеними найважливішими показниками можуть визначатися переможці з номінації «Лідер року».

Найважливіші показники, за якими визначаються переможці з номінації «ЛІДЕР РОКУ»:

  1. Лідер з обсягів виконуваної тематики (враховуються обсяги на замовлення підприємств й організацій України та на замовлення компаній інших країн).
  2. Лідер з інноваційної діяльності (враховуються проекти виконані в середовищі наукового парку оформлені через бухгалтерію наукового парку, продані ліцензії).
  3. Лідер з підготовки наукових кадрів (враховуються захищені під керівництвом номінанта докторські та кандидатські дисертації).
  4. Лідер з наукових досягнень студентів (враховується кількість студентів-переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів дипломних робіт, олімпіад у яких керівником був номінант).
  5. Лідер з міжнародного визнання публікацій (враховується кількість публікацій та цитування в наукометричних базах SCOPUS, ISI, тощо).

Претенденти номінації «Лідер року» визначаються з викладачів, які брали участь у конкурсі, мають вагомі результати за окремими критеріями визначення номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» але не ввійшли до числа переможців.

Переможці з номінації «Лідер року» не обов’язково визначаються кожен рік.

На основі рішення Вченої ради викладачам, переможцям в номінації «Лідер року» видається Диплом та встановлюється надбавка до заробітної плати в розмірі 10 % від посадового окладу терміном на 1 рік .

Причіплений файл: 

2011-2017©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua
http://science.kpi.ua, http://www.science.kpi.ua