Положення НТУУ

Положення про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник»

У конкурсі на здобуття номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник» можуть брати участь викладачі, основним місцем роботи яких є НТУУ "КПІ" (не менше ніж 0,5 ст. викладача) які окрім основної викладацької роботи проводять активну науково-дослідну роботу, готують докторів та кандидатів наук, здійснюють керівництво науковою роботою студентів, публікують результати своїх робіт в провідних вітчизняних та закордонних наукових часописах, монографіях, новаторських підручниках.

Підписатися на Положення НТУУ

2011-2017©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua
http://science.kpi.ua, http://www.science.kpi.ua