2014

Підручник Грайворонського М.В., Новікова О.М. "Безпека інформаційно-комунікаційних систем". – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 c.

У підручнику розглядаються сучасні підходи до розв’язання проблем безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Велику увагу приділено аналізу вад захисту та технологіям захисту інформації на різних рівнях розподілених інформаційних систем. У підручнику докладно і системно розглянуто діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандарти, що регламентують питання проектування, введення в дію, атестації й супроводження захищених систем та іншу діяльність у сфері інформаційної безпеки.

Монографія Булдигіна В.В., Індлекофера К.-Х., Клесова О.І., Штайнебаха Й.Г. Псевдорегулярні функції і узагальнені процеси відновлення. – Київ, 2012. – 441 с.

¬Монографія є першою у світовій літературі публікацією, у якій висвітлено прикладні задачі сучасної теорії ймовірностей та випадкових процесів (узагальнені процеси відновлення), що вивчаються за допомогою розробленого авторами нового напрямку функціонального математичного аналізу (псевдорегулярні функції). Таке поєднання практичних задач та теоретичних постановок дозволило створити нову теорію асимптотичної поведінки узагальнених процесів відновлення.

Підручник "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії". С.О. Кудря,– К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 492 с.

Підручник  "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії".

Підручник підготовлено у відповідності до навчальних планів і програм спеціальностей "Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії"; "Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії"; "Електромеханічні системи автоматизації та електропривід" та "Електричні машини та апарати".

2011-2020 ©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Управління науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch[at]kpi.ua