раціональне природокористування

  • Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття
  • Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища
  • Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів
  • Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забрудненню водних об’єктів
  • Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря
  • Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості
  • Технології виявлення і оцінки корисних копалин, їх раціонального екологічно безпечного видобування
  • Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua