Керівництво

Проректор з наукової роботи, академік НАН України, доктор технiчних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премiй СРСР, УРСР та України в галузi науки i технiки,
професор Ільченко Михайло Юхимович
тел/факс: 236-62-13, 204-94-05
e-mail: ndch@kpi.ua

Заступник начальника НДЧ, д.т.н.,
доцент Сидоренко Юрій Михайлович
тел/факс: 236-60-29
e-mail: yura_michael@ukr.net

Заступник начальника НДЧ, к.т.н.,
доцент Барбаш Валерій Анатолійович
тел/факс: 204-81-18
e-mail: v.barbash@kpi.ua

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua