Наукові видання КПІ ім.Ігоря Сікорського

Науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ"
Науково-технічний журнал "Наукові вісті" НТУУ "КПІ"

Журнал "Вісті Академії інженерних наук України"

Журнал "Металознавство та обробка металів"

Журнал "Промислова електроенергетика та електротехніка"
Журнал "Сторінки історії"
Журнал "Сторінки історії"
Журнал "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження"
Журнал "Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження"
Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління"
Збірник "Актуальні проблеми економіки і управління"

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Гірництво"

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування"

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Приладобудування"

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Радіотехніка, радіоапаратуробудування"

Збірник "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка"

Збірник "Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка"

Збірник "Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право"

Збірник "Інформаційні системи. Механіка та керування"

Збірник "Механіка гіроскопічних систем"

Збірник "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"

Збірник наукових праць "Дослідження з історії техніки"

Збірник наукових праць "Економічний вісник НТУУ "КПІ"

Збірник наукових праць "Технологія і техніка друкарства"

Міжвідомчий науково-технічний збірник "Адаптивні системи автоматизованого управління"
Information and Telecommunication Sciences
Міжнародний журнал "Information and Telecommunication Sciences" (Телекомунікаційні науки)

Міжнародний науково-технічний журнал "Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника" (англійська версія "Radioelectronics and Communications Systems")

Міжнародний науково-технічний журнал "Системні дослідження та інформаційні технології"
Міжфакультетський журнал "Енергетика: економіка, технології, екологія"
Міжфакультетський журнал "Енергетика: економіка, технології, екологія"
Науково-технічний журнал "Электроника и связь"
Науково-технічний журнал "Электроника и связь"
Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні"
Науково-технічний збірник "Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні"
Журнал БиоМедицинская Инженерия

Журнал БиоМедицинская Инженерия

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua