Cтипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених на 2013 р.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 16 березня 2007 року № 774-V "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталаноновитіших молодих учених" Міністерство освіти і науки, молоді та спорту проводить конкурс на призначення 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (далі – Стипендії) віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, що прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою для захисту докторських дисертацій, у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна.

Стипендії призначають з метою адресної підтримки молодих учених, створення додаткових можливостей і стимулів для проведення ними фундаментальних досліджень з пріоритетних напрямів науки.
Вік претендентів на отримання Стипендії станом на 1 червня року 2012 року не повинен перевищувати 35 років. Стипендії можуть призначатися повторно.

Висунення претендентів на отримання Стипендії здійснюють вчені (науково-технічні) ради вищих навчальних закладів Ш-IV рівнів акредитації, наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, за письмовими рекомендаціями не менш як двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями та здібностями претендента на зазначену Стипендію. Рішення про висунення претендентів на отримання Стипендії приймається на засіданні вченої (науково-технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів вченої (науково-технічної) ради.
Запити подаються в МОНМС до 10 травня 2012 року включно.

Детальнішу інформацію можна отримати в організаційному відділі НДЧ (к.138-1, ndch@kpi.ua)

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua