Наукова діяльність

Координацію наукової діяльності університету здійснює Департамент науки та інноватики (далі Департамент). Департамент є науковим комплексом університету, що об’єднує підрозділи управління і забезпечення наукової діяльності університету та навчально-наукові, науково-дослідні і впроваджувальні структурні підрозділи, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи в інтересах органів управління державою, відомств, підприємств і організацій України та інших держав. Інноваційна діяльність університету здійснюється через Науковий парк «Київська політехніка».

Загальне керівництво діяльністю Департаменту здійснює з 1988 р. проректор з наукової роботи, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премiй СРСР, УРСР та України в галузi науки i технiки, академік НАН України, доктор технічних наук, професор Ільченко Михайло Юхимович.

Департамент здійснює свою діяльність через взаємодію навчального процесу, науки і виробництва з метою здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукової продукції, створеної в університеті.

До структури Департаменту входить науково-дослідна частина (далі – НДЧ), Науково-технічна рада, спеціалізовані вчені ради, відділ аспірантури та докторантури, організаційно-аналітичний відділ НДЧ, відділ з питань інтелектуальної власності, Державний політехнічний музей, науково-технічна бібліотека, НТО “КПІ-Телеком”, Експертно-консультаційна комісія з питань інтелектуальної власності, інноваційні структури університету (корпорація Науковий парк "Київська політехніка", наукові структурні підрозділи. До складу наукових структурних підрозділів входять: наукові частини кафедр 26 навчально-наукових інститутів (ННІ)і факультетів, 6 науково-дослідних інститутів (НДІ), 12 науково-дослідних центрів (НДЦ) та 5 навчально-наукових центрів (ННЦ), 2 конструкторських бюро (КБ), Центр більш чистого виробництва, Орган сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування. Університет є провідною організацією Міністерства освіти і науки України в галузі стандартизації, має декілька сертифікаційних центрів.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua