Виставкова діяльність. Конференції

Одним із важливих елементів комерціалізації наукових розробок НТУУ “КПІ” є рекламно-виставкова діяльність. Керівництво Департаменту науки та інноватики велику увагу приділяє рекламуванню наукових розробок, що створені працівниками, аспірантами і студентами університету, оскільки це дає можливість продемонструвати новітні розробки наукових підрозділів НТУУ “КПІ” і популяризувати університет як найбільш сучасний навчальний та науково-дослідний заклад України, а також дає поштовх для народження нових задумів, здійснення наукових досліджень та впровадження результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у практичній діяльності суб’єктів господарювання та комерціалізації інноваційних розробок.

Упродовж року Департамент науки та інноватики організовував участь структурних підрозділів університету у різних за напрямами міжнародних виставках з метою широкої популяризації науково-технічної діяльності університету. Так, наприклад, з 31 березня по 2 квітня 2015 р. у Києві у Міжнародному виставковому центрі проходила VII Міжнародна спеціалізована виставка“Металообробка. Інструмент. Пластмаса – 2015”, основною метою якої була демонстрація найкращих досягнень науки, техніки й технологій, необхідних для інноваційного розвитку економіки України, а також сприяння встановленню ділових, економічних і торгових зв’язків між вітчизняними підприємствами та країнами близького і далекого зарубіжжя. Серед розробок НТУУ “КПІ”, що демонструвались на виставці, найбільшу зацікавленість відвідувачів викликали:
• лінія для перероблення зношених покришок і гумових відходів (яку розроблено й виготовлено ПАТ “НВП “Більшовик” разом із науковцями інженерно-хімічного факультету НТУУ “КПІ” (науковий керівник спільної розробки – д.т.н. І.О. Мікульонок);
• нові лазерні технології (співробітники кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ, які спільно з науковцями Інституту надтвердих матеріалів НАНУ працюють над створенням новітніх на світовому рівні високопродуктивних технологій виробництва інструментів, оснащених надтвердими матеріалами, листових біметалів різноманітного призначення та ендопротезів тазостегнових суглобів, експонували на виставці комплекс інноваційних технічних рішень, підготовлених на сьогодні для впровадження у виробництво (керівник наукового напряму – д.т.н., професор Л.Ф. Головко));
• творча діяльністю зварювального факультету, зокрема технологія “Припікання”; технологічний комплекс на основі верстату з паралельною кінематикою і з мехатронною системою маніпулювання технологічними об’єктами (В.Б. Струтинський);
• інноваційна склобазальтопластикова тара для пакування, зберігання і транспортування боєприпасів (автори спільної з НДП “Інститут автоматизованих систем” НАНУ розробки від університету – професор В.І. Сівецький, д.т.н. О.Є. Колосов).
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України НТУУ “КПІ” брав участь у проведенні ХІІ Міжнародної спеціалізованої виставки засобів захисту, озброєння, військової та спеціальної техніки, технологій і товарів подвійного використання “Зброя та безпека – 2015”, яка відбулась на території Міжнародного виставкового центру. Експозиція університету налічувала понад десять розробок. Найбільшу зацікавленість відвідувачів викликали такі інноваційні розробки: виготовлення броні із надміцних надтвердих армованих керамічних матеріалів (керівник – д.т.н. П.І. Лобода, ІФФ); розробка дільниць зварювання та ремонту броньованої техніки (керівник – к.т.н. О.А. Слівінський, ЗФ); газодизельна система живлення транспортних двигунів (керівник – к.т.н. В.Г. Петренко, ТЕФ); вторинний військовий еталон одиниці електричної напруги (керівник – д.т.н. Ю.М. Туз, ФАКС); наносупутник НТУУ “КПІ” (керівник – с.н.с. Б.М. Рассамакін, ТЕФ); застосування лазерної обробки для підвищення якості виробів військового призначення (керівник – д.т.н. Л.Ф. Головко, ММІ); каски, прес-форми для касок, броньована плита (чавун, сталь), приклад автомата (керівник – к.т.н. В.П. Cамарай, ІФФ); торцевий магнітоелектричний синхронний генератор для військової мобільної енергогенеруючої установки (керівник – к.т.н. В.В. Чумак, ФЕА); мобільний дистанційно керований комплекс на основі верстата-робота для обробки небезпечних об’єктів у польових умовах (керівник – д.т.н. В.Б. Струтинський, ММІ); переносна система очищення води “СОВА” (керівник – к.т.н. T.Ю. Нижник, ХТФ); безпілотний авіаційний комплекс “Spectator” (Р.Г. Карнаушенко, ФАКС).
З 22 по 24 вересня 2014 р. у Міжнародному виставковому центрі проходила ХІIІ Міжнародна спеціалізована виставка “Енергетика в промисловості – 2015”, на якій було представлено технології та обладнання для галузей енергетичного машинобудування, альтернативної та відновлюваної енергетики, промислової електротехніки, електроенергетичної, атомної й нафтогазової промисловості та нафтогазотранспортної сфери, будівельної галузі, транспорту й агропромислового комплексу. Серед представлених розробок найбільшу зацікавленість відвідувачів викликали такі розробки ТЕФ: струменево-нішева технологія спалювання палива (керівник – к.т.н. М.З. Абдулін), яка розроблена в результаті теоретичних та експериментальних досліджень, проведених у лабораторії “Горіння” нашого університету; газодизельна система живлення і регулювання двигунів (керівник – к.т.н В.Г. Петренко), яка призначена для переобладнання транспортних дизелів середньої потужності в газодизелі; трубчаста технологія газоспалювання, яка має високий рівень енергоефективності й екологічної безпеки та плоско-овальні теплообміні й гвинтові труби з неповним поперечним оребренням (керівник – д.т.н. Г.Б. Варламов).
10–13 листопада 2015 р. у рамках масштабного проекту – Міжнародного водного форуму “AQUA UKRAINE”, який об’єднав низку тематично взаємопов’язаних напрямів: міжнародну спеціалізовану виставку “КомунТех”, спеціалізовану виставку “ЄвроБудЕкспо”, міжнародну спеціалізовану виставку “Енергоефективність. Відновлювана енергетика”, спеціалізовану виставку “ДорТехЕкспо”, агропромислову виставку “Агрофорум”, – за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України прой¬шла спеціалізована виставка “Екологія підприємства – 2015”. На стенді нашого університету були представлені такі розробки: ресурсозберігаючі технології переробки відходів (доц. В.А. Барбаш, ІХФ); мікроінвертор (д.т.н. Ю.М. Туз, НДІ АЕД); електрохімічні сенсори (д.х.н. О.В. Лінючева, ХТФ); біологічне очищення води (д.б.н. Л.А. Саблій, ФБТ); переносна система очищення води “СОВА” (к.т.н. Т.Ю. Нижник, ХТФ); інгібітори корозії сталі та накипоутворення і стабілізатори води (д.т.н. М.Д. Гомеля, ІХФ); аналізатор концентрації аміаку ( к.т.н. Ю.М. Лімонник, ФТІ); фільтри для очищення води “Наша вода” (д.х.н. Т.Є. Мітченко, ХТФ); технологія виготовлення високоефективних мінерально-гумінових добрив (д.т.н. Я.М. Корнієнко, ІХФ).
З 24 по 27 листопада 2015 р. у Міжнародному виставковому центрі проходив XIV Міжнародний промисловий форум – найбільша промислова виставка в Україні та єдина зареєстрована в Міжнародній асоціації виставкової індустрії. Форум проводився за розпорядженням Кабінету Міністрів України і включав в себе спеціалізовані промислові виставки в галузі металообробки, машинобудування та суміжних галузей. Захід передбачав розгорнуту програму науково-практичних конференцій, семінарів, презентацій учасників форуму. У виставці взяли участь провідні промислові підприємства України, ближнього і далекого зарубіжжя, інститути НАН України, вищі навчальні заклади, зокрема й НТУУ “КПІ”. Особливу зацікавленість і позитивні відгуки викликали такі розробки Київської політехніки: діючий макет гоночного автомобіля, створеного з використанням технічних і технологічних рішень, що відповідають тематичному регламенту форуму (керівник – д.т.н. В.А. Пасічник, ММІ); інноваційні технічні рішення, які підготовлені для впровадження у виробництво: виробництво біметалів – корозійностійких для виготовлення корпусів нафтохімічного і атомно-енергетичного устаткування; для виготовлення антифрикційних підшипників ковзання; біметалів з особливими властивостями для виготовлення вузлів ракетно-космічної техніки, виготовлення лазерною обробкою отворів у деталях авіаційних двигунів глибиною до 10 мм і діаметром до 1 мм; лазерне двопроменеве формоутворення металевих просторових конструкцій складної конфігурації з листових матеріалів, що дає можливість знизити металоємність конструкцій при підвищенні жорсткості та уникнути використання високовартісного спеціального устаткування в умовах дрібносерійного та штучного виробництва (керівник – д.т.н. Л.Ф. Головко, ММІ); розробки зварювального факультету (керівник – д.т.н. В.В. Квасницький): порошок наповнювача, виготовлений методом відцентрованого розпилення; лопатка газотурбінного двигуна з виправленими дефектами без захисного покриття; заготовка електрогідравлічного клапана для авіаційної техніки, високовольтний вакуумний металокерамічний гермоввід; розробка кафедри конструювання верстатів та машин ММІ (зав. каф. – д.т.н. В.Б. Струтинський) – технологічний комплекс на основі верстата з паралельною кінематикою і з мехатронною системою маніпулювання технологічними об’єктами; розробки приладобудівного факультету: система повного контролю процесу механообробки матеріалів (д.т.н. Т.Р. Клочко) і градієнтометр (В.І. Скицюк).
Участь підрозділів університету в таких виставках дає змогу встановити нові контакти з потенційними замовниками інноваційних розробок НТУУ “КПІ”. Так, наприклад фірма “Енергоресурс центр” (м. Бориспіль, Київська обл.) зацікавилась розробкою лінії для перероблення зношених покришок і гумових відходів (наук. керівник – проф. І.О. Мікульонок, ІХФ), впровадження якої заплановано на 2016 рік.
У виставковому залі інноваційних розробок НТУУ “КПІ” упродовж 2015 р. відбувалися різні заходи, пов’язані з інноваційною діяльністю університету та його структурних підрозділів: Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів “Sikorsky Challenge – 2015”; Міжнародна конференція “Чиста вода”; презентації-семі¬нари Центру ресурсоефективного та чистого виробництва; прийом делегацій представників Київської міської державної адміністрації, підприємців та інвесторів. Ці заходи сприяли встановленню нових ділових контактів та укладенню договорів про співпрацю з виробниками-замовниками інноваційної продукції Київської політехніки.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua