Спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій НТУУ “КПІ”

Всього в КПІ працюють 25 спеціалізованих рад, з них 21 – докторська, 4 – кандидатських спеціалізованих рад. На докторських спецрадах захисти проводяться за 50 науковими спеціальностями, на кандидатських – за 17 науковими спеціальностями.

Телефон для довідок та консультацій: 204-93-85   
E-mail v_rada@kpi.ua
http://rada.kpi.ua

1. Д 26.002.01

01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла;

05.02.09 – Динаміка та міцність машин;

05.03.05 – Процеси та машини обробки тиском

Голова          Бобир Микола Іванович

Заст. гол.      Бабенко Андрій Єлисейович

Уч. секр.       Боронко Олег Олександрович (204-95-35)

2. Д 26.002.02

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем;

05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти

Голова Луцький Георгій Михайлович

Заст. гол. Тарасенко Володимир Петрович

Уч. секр. Орлова Марія Миколаївна (204-90-33)

3. Д 26.002.03

01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень;

05.13.03 – Системи та процеси керування;

05.13.06 – Інформаційні технології;

05.13.21 – Системи захисту інформації

Голова   Згуровський Михайло Захарович

Заст. гол.      Павлов Олександр Анатолійович

Уч. секр.       Теленик Сергій Федорович (204-92-85)

4. Д 26.002.04

05.13.07 – Автоматизація процесів керування

Голова          Жученко Анатолій Іванович

Заст. гол.      Бідюк Петро Іванович

Уч. секр.       Ямпольський Леонід Стефанович(204-93-80)

5. Д 26.002.05

05.05.13 – Машини та апарати хімічних виробництв;

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології;

21.06.01 – Екологічна  безпека

Голова          Панов Євген Миколайович

Заст. гол.      Гомеля Микола Дмитрович

Уч. секр.       Мовчанюк Ольга Михайлівна (204-92-78)

6. К 26.002.06

05.09.05 – Теоретична електротехніка;

05.09.13 – Техніка сильних електричних та магнітних полів;

05.14.02 – Електричні станції, мережі і системи;

05.14.08 – Перетворювання відновлюваних видів енергії

Голова          Яндульський Олександр Станіславович

Заст. гол.      Костерєв Микола Володимирович

Уч. секр.       Шостак Володимир Олександрович (204-92-37)

7. Д 26.002.07

05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин;

05.11.03 – Гіроскопи та навігаційні системи

Голова          Безвесільна Олена Миколаївна

Заст. гол.      Рижков Лев Михайлович

Уч. секр.       Киричук Юрій Володимирович (204-94-83)

8. Д 26.002.08

05.27.01 – Твердотільна електроніка;

05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка;

05.27.06  – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Голова          Денбновецький Станіслав Володимирович

Заст. гол.      Писаренко Леонід Дмитрович

Уч. секр.       Артюхов Віталій Григорович (280-87-71, 204-95-04)

9. Д 26.002.09

05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки;

01.02.05 – Механіка рідини, газу та плазми;

05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Голова . Безродний Михайло Костянтинович

Заст. гол.      Дешко Валерій Іванович

Уч.секр.        Коньшин Валерій Іванович (204-80-87, 204-95-26)

10. Д 26.002.10

05.05.01 – Машини і процеси поліграфічного виробництва

Голова          Киричок Петро Олексійович

Заст. гол.      Величко Олена Михайлівна

                     Гавенко Світлана Федорівна

Уч. секр.       Ковальов Віктор Андрійович (204-94-61)

11. Д 26.002.11

05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;

05.02.02 – Машинознавство;

05.02.08 – Технологія  машинобудування

Голова          Равська Наталія Сергіївна

Заст. гол.      Петраков Юрій Володимирович

                     Луговський Олександр Федорович

Уч. секр.       Майборода Віктор Станіславович (204-95-28)

12. К 26.002.12

05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів;

05.16.04 – Ливарне виробництво;

05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали

Голова          Чернега Дмитро Федорович

Заст. гол.     Лобода Петро Іванович

Уч. секр.       Сиропоршнев Леонід Миколайович (204-83-49)

13. Д 26.002.13

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин;

05.17.03 – Технічна електрохімія;

05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії;

05.17.21 – Технологія водоочищення

Голова          Астрелін Ігор Михайлович

Заст. гол.      Герасименко Юрій Степанович

Уч. секр.       Мотронюк Тетяна  Іванівна (204-97-37, 204-82-06)

14. Д 26.002.14

05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.13 – Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи

Голова          Ільченко Михайло Юхимович

Заст. гол.      Зіньковський Юрій Францевич

Уч. секр.       Уривський Леонід Олександрович (204-98-11)

15. Д 26.002.15

05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології;

05.03.07 – Процеси фізико-технічної обробки

Голова          Коваленко Володимир Сергійович

Заст. гол.      Прохоренко Володимир Михайлович

Уч. секр.       Рижов Роман Миколайович (204-92-57)

16. Д 26.002.17

05.13.12 – Системи автоматизації проектувальних робіт

Голова          Петренко Анатолій Іванович

Заст. гол.      Глоба Лариса Сергіївна

Уч. секр.       Кисельов Геннадій Дмитрович (280-87-78)

17. Д 26.002.18

05.11.07 – Оптичні прилади та системи;

05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Голова          Тимчик Григорій Семенович

Заст. гол.      Колобродов Валентин Георгійович

Уч. секр.       Бурау Надія Іванівна (204-95-41; 204-85-02)

18. Д 26.002.19

05.09.08 – Прикладна акустика та звукотехніка;

05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії;

05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи

Голова          Жуйков Валерій Якович

Заст. гол.      Дідковський Віталій Семенович

Уч. секр.       Швайченко Володимир Борисович (204-90-76)

19. К 26.002.20

05.09.03 – Електротехнічні  комплекси та системи;

05.01.02 –  Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;

05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси

Голова         

Заст. гол.      Туз Юліан Михайлович

Уч. секр.       Ковальчук Артем Михайлович (204-82-25; )

20. К 26.002.21

09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії;

09.00.10 – Філософія освіти

Голова          Новіков Борис Володимирович

Заст. гол.      Димитрова Людмила Михайлівна

Уч. секр.       Щириця Тетяна Володимирівна (204-92-71)

21. Д 26.002.22

05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин;

05.15.09 – Геотехнічна і гірнича механіка

Голова          Кравець Віктор Георгійович

Заст. гол.      Ремез Наталія Сергіївна

Уч. секр.       Вапнічна Вікторія Вікторівна (204-82-28)

22. Д 26.002.23

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (виробництво машин та устаткування; виробництво та розподілення електроенергії та газу; видавництво  та поліграфія)

Голова          Стеченко Дмитро Миколайович

Заст. гол.      Шульгіна Людмила Михайлівна

Уч. секр.       Зозульов Олександр Вікторович (204-98-53, 204-98-62)

24. Д 26.002.24

05.17.06 – Технологія полімерних і композиційних матеріалів;

05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Голова          Свідерський Валентин Анатолійович

Заст. гол.      Пєтухов Аркадій Дем’янович

Уч. секр.       Глуховський Владислав Вікторович (204-91-62)

25. СРД 26.002.25

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи;

21.05.01 – Інформаційна безпека держави 

Голова          Богданов Олександр Михайлович

Заст. гол.      Мохор Володимир Володимирович

Уч. секр.       Конюшок Сергій Миколайович (281-58-53)

26. Д 26.002.26

05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки

Голова          Дубровка Федір Федорович

Заст. гол.      Найденко Віктор Іванович

Уч. секр.       Мартинюк Сергій Євстафійович (204-95-50)

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua