Наукові підрозділи

До складу наукових структурних підрозділів входять наукові частини кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів (ННІ), науково-дослідні інститути (НДІ), науково-дослідні центри (НДЦ), науково-інженерні центри (НІЦ), конструкторські бюро (КБ) та інші наукові структури.

Наукові структурні підрозділи діють за дорученням ректора університету та на основі положень, що їх затверджує ректор.

Науково-дослідні інститути

1. Науково-дослідний інститут телекомунікацій
2. Науково-дослідний інститут прикладної електроніки
3. Науково-дослідний інститут інформаційних процесів
4. Науково-дослідний інститут автоматики та енергетики "Енергія"
5. Науково-дослідний інститут автоматизації експериментальних досліджень

Інші науково-дослідні структури

1. Національний центр більш чистого виробництва НТУУ "КПІ"
2. Науково-дослідний центр систем технічного захисту інформації Тезіс"
3. Науково-дослідний центр "Ресурсозберігаючі технології"
4. Науково-випробувальний центр "Надійність"
5. Науково-навчальний центр "Наноелектроніка і нанотехнології"
6. Науково-навчальний центр «Серцево-судинної інженерії»
7. Навчально-науковий центр "Чиста вода"
8. Навчально-науковий центр "Світовий центр даних з геінформатики та сталого розвитку"
9. Навчально-науковий центр рентгеноструктурного аналізу "РІГІКУ"
10. Науково-аналітичний центр критичних технологій навігаційного приладобудування
11. Навчально-науковий центр інформаційно-комунікаційних технологій НЕТКРЕКЕР-НТУУ "КПІ"
12. Науково-технічний центр екотехнологій та технологій енергозбереження "ЕКОТЕЗ"
13. Навчально-науковий центр "Енергетика сталого розвитку"
14. Орган з сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування
15. Науково-дослідний центр прикладної соціології "Соціо+"
16. Молодіжний науково-технічний центр «Бізнес-інкубатор «Політеко».

Конструкторські бюро

Конструкторські бюро створюються для проведення дослідно-конструкторських та технологічних розробок проектів нової техніки та технологій. КБ є науковим структурним підрозділом, яке створюється, реорганізується та ліквідується наказом ректора університету. КБ мають свої Положення, круглі печатки із своїм найменуванням без ідентифікаційного коду, штампи, бланки. КБ очолює директор, який є висококваліфікованим фахівцем, доктором або кандидатом наук. Директор обирається колективом КБ та затверджується на посаду ректором. Структуру КБ затверджує проректор з наукової роботи за поданням директора КБ.

  • Конструкторське бюро Інформаційних систем - http://kbis.kpi.ua
  • Конструкторське бюро "Шторм"
  • Конструкторське бюро "Політехнік"

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua