Відділ з питань інтелектуальної власності

Відділ з питань інтелектуальної власності

Адреса: Київ-56, проспект Перемоги 37, Корпус № 6.
Нач.відділу: Орешникова О.О. 236-40-56.
e-mail: o.oresh@kpi.ua

Довідки за тел.: 204-96-37

У сучасному світі право інтелектуальної власності є одним з найефективніших механізмів регулювання соціальної, економічної, науково-технічної, інноваційної та ринкової політики світового співтовариства. Це викликано впливом загальних процесів, що проявляються у встановленні економічних зв’язків, зростанні комерційних і виробничих операцій, створенні та розвитку локальних, регіональних і світових ринків. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (ОІВ) є важливим та пріоритетним напрямом діяльності науково-дослідної частини університету.

Відділ з питань інтелектуальної власності (ВПІВ) створено у складі Департаменту науки та інноватики з метою ефективного використання інтелектуального потенціалу науковців університету, забезпечення сучасних методів управління діяльністю у сфері інтелектуальної власності та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.

Детальну інформацію щодо порядку та правил оформлення заявок на реєстрацію прав на ОІВ можна отримати в документах на сайті або у Відділі з питань інтелектуальної власності .

Підписатися на Відділ з питань інтелектуальної власності

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua