Склад секції "Ядерна фізика, радіофізика та астрономія"

1. Залюбовський Ілля Іванович головад.ф.-м.н., проф., член-кор. ПАН України, зав. каф. експериментальної ядерної фізики, проректор з наукової роботи Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
2. Григорук Валерій Іванович заступник головид.ф.-м.н., проф., зав. каф. квантової радіофізики, проректор із наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка
3. Катрич Віктор Олександрович вчений секретард.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізичної і біомедичної електроніки та комплексних Інформаційних технологій, заст. проректора з наукової роботи, Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
4. Ваврух Маркіян Васильович 5. Волощук Юрій Івановичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка д.т.н., проф. каф. системи зв'язку Харківського національного університету радіоелектроніки
6. Гнатик Богдан Івановичд.ф.-м.н., проф., директор Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
7. Голубничий Петро Івановичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
8. Довбня Анатолій Миколайовичд.ф.-м.н., проф., чл.-кор. НАН України, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру "ХФТІ" НАН України
9. Дробахін Олег Олеговичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
10. Каретніков Валентин Григоровичд.ф.-м.н., проф. каф. астрономії Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
11. Карнаухов Іван Михайловичд.ф.-м.н., проф., заст. директора Національного наукового центру "ХФТІ" НАН України
12. Колчигін Микола Миколайовичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. теоретичної радіофізики Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
13. Коваленко Олександр Володимировичд.ф.-м.н., проф. зав. каф. фізики, радіоелектроніки і комп'ютерних систем Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
14. Коноваленко Олександр Олександровичд.ф.-м.н., проф., академік НАН України, зав. відділом Радіоастрономічного інституту НАН України
15. Литвиненко Леонід Миколайовичд.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор Радіоастрономічного інституту НАН України
16. Лук'янець Богдан Антоновичд.ф.-м.н., проф. Національного університету "Львівська політехніка"
17. Масалов Сергій Олександровичд.ф.-м.н., проф., зав. відділом Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України
18. Мєлежик Петро Миколайовичд.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, заступник директора Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України
19. Мірошниченко Сергій Тимофійовичд.ф.-м.н., доц., зав. каф. паротурбінних приладів і допоміжних механізмів Інституту атомної енергетики Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості
20. Мурга Валерій Володимировичк.т.н., доц., зав. кафедри радіофізики, науковий керівник Державного міжвузівського центру лазерно-локаційних спостережень штучних супутників Землі (ДМЦ "Оріон") Донбаського державного технічного університету
21. Петров Петро Петровичд.ф.-м.н., проф., с. н. с. НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія"
22. Пінігін Геннадій Івановичд.ф.-м.н., проф., директор НДІ "Миколаївська астрономічна обсерваторія"
23. Пуляєв Валерій Олександровичд.т.н., проф. каф. радіоелектроніки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
24. Старостенко Володимир Вікторовичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. радіофізики і електроніки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
25. Шкуратов Юрій Григоровичд.ф.-м.н., проф., директор НДІ астрономії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
26. Шульга Валерій Михайловичд.ф.-м.н., проф., академік НАН України, заст. директора Радіоастрономічного інституту НАН України
27. Шульга Олександр Васильовичк.ф.-м.н, с.н.с, заст. директора з наукової роботи НДІ "Миколаївська астрономічна обсерваторія"
28. Яковенко Володимир Мефодійовичд.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua