Склад секції "Електроніка, радіотехніката телекомунікації" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Бобало Юрій Ярославович головад.т.н., проф. каф. теоретичної радіотехніки та радіовимірювань, ректор Національного університету "Львівська політехніка"
2. Ільченко Михайло Юхимович заступник головид.т.н., проф., акад. НАН України, проректор із наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
3. Шинкарук Олег Миколайович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. радіотехніки і зв'язку Хмельницького національного університету
4. Узбіжський Сергій Борисович вчений секретард.ф.-м.н., проф. кафедри напівпровідникової електроніки, заступник директора Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету "Львівська політехніка"
Члени секції:
5. Аркуша Юрій Васильовичд.ф.-м.н., проф. каф. фізичної та біомедичної електроніки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
6. Гордієнко Юрій Омеляновичд.ф.-м.н., зав. каф. мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв Харківського національного університету радіоелектроніки
7. Баранов Порфирій Юхимовичд.т.н., проф., зав. каф. радіотехнічних систем, директор Інституту радіоелектроніки і телекомунікацій Одеського національного політехнічного університету
8. Браіловський Володимир Васильовичк.ф.-м.н., доц., зав. каф. радіотехніки та інформаційної безпеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
9. Бунін Сергій Георгійовичд.т.н., проф., зав. каф. телекомунікаційних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
10. Волосюк Валерій Костянтиновичд.т.н., проф. каф. проектування радіоелектронних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
11. Гімпілевич Юрій Борисовичд.т.н., проф., зав. каф. радіотехніки Севастопольського національного технічного університету
12. Готра Зенон Юрійовичд.т.н., проф., зав. каф. електронних приладів Національного університету "Львівська політехніка"
13. Данчук Віктор Дмитровичд.ф.-м.н., проф., декан факультету транспортних та інформаційних технологій, зав. каф. електроніки та обчислювальної техніки Національного транспортного університету
14. Зорі Анатолій Анатолійовичд.т.н., проф. зав. каф. радіотехніки Донецького національного технічного університету
15. Кошевий Віталій Михайловичд.т.н., проф., зав. каф. морського радіозв'язку Одеської національної морської академії
16. Крижановський Володимир Григоровичк.ф.-м.н., доц. каф. радіофізики Донецького національного університету
17. Одарущенко Олег Миколайовичк.т.н., доц. декан факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
18. Осадчук Володимир Степановичд.т.н., проф. зав. каф. електроніки Вінницького національного технічного університету
19. Палагін Олександр Васильовичд.т.н., проф., академік НАН України, заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова
20. Поморова Оксана Вікторівнад.т.н., доц., проф. кафедри системного програмування Хмельницького національного університету
21. Рябцев Анатолій Даниловичд.т.н., проф. каф. електрометалургії Донецького національного технічного університету
22. С'янов Олександр Михайловичд.т.н., проф., декан факультету електроніки та комп'ютерної техніки Дніпродзержинського державного технічного університету
23. Сукач Георгій Олексійовичд.ф.-м.н., проф. каф. загальної та технічної фізики Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України
24. Чурюмов Геннадій Івановичд.ф.-м.н., проф. каф. фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки
25. Манойлов В'ячеслав Пилиповичд.т.н., проф., зав. каф. радіотехніки та телекомунікації Житомирського державного технологічного університету
26. Конахович Георгій Филимоновичд.т.н., проф., зав. каф. телекомунікаційних систем Інституту аеронавігації Національного авіаційного університету
27. Шокало Володимир Михайловичд.т.н., проф., зав. каф. основ радіотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua