ПОЛОЖЕННЯ про департамент науки та інноватики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Департамент науки та інноватики (далі Департамент) є науковим комплексом університету, що об’єднує навчально-наукові і науково-дослідні структурні підрозділи, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські та впроваджувальні роботи, та підрозділи з управління підготовкою наукових кадрів, науковою та інноваційною діяльністю університету.

Причіплений файл: 

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua