Склад секції "Енергетика та енергозбереження" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Волошин В'ячеслав Степанович головад.т.н., проф., зав. каф. охорони навколишнього середовища, ректор Приазовського державного технічного університету
2. Дмитрієв Микола Миколайович заступник головид.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національного транспортного університету
3. Мисак Йосип Степанович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. теплотехніки та теплових електричних станцій Національного університету "Львівська політехніка"
4. Садовой Олександр Валентинович заступник головид.т.н., зав. каф. електрообладнання, проректор із наукової роботи Дніпродзержинського державного технічного університету
5. Данилова Тетяна Григорівна вчений секретарк.т.н., доц. каф. охорони навколишнього середовища Приазовського державного технічного університету
6. Авраменко Андрій Олександровичд.т.н., член-кор., НАН України, Інституту технічної теплофізики НАН України
7. Артюх Станіслав Федоровичд.т.н., професор Харківської інженерно-педагогічної академії
8. Братута Едуард Георгійовичд.т.н., проф. каф. теплотехніки Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
9. Буткевич Олександр Федоровичд.т.н., г.н.с. Інституту електродинаміки НАН України
10. Тувинський Михайло Володимировичд.т.н., проф., зав. каф. промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України
11. Дорошенко Олександр Вікторовичд.т.н., проф. каф. технічної термодинаміки Одеської державної академії холоду
12. Євтух Петро Сильвестровичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. енергоспоживання і комп'ютерних технологій в енергетиці Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
13. Єфімов Олександр В'ячеславовичд.т.н., проф., зав. каф. парогенераторобудування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
14. Жуйков Валерій Яковичд.т.н., проф., декан факультету електроніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний Інститут"
15. Заїка Володимир Терентійовичд.т.н., проф. каф. систем електропостачання Національного гірничого університету
16. Кириленко Олександр Васильовичд.т.н., проф., академік НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України
17. Кириченко Віталій Івановичд.т.н., проф. каф. електропривода Національного гірничого університету
18. Клепіков Володимир Борисовичд.т.н., проф., зав. каф. автоматизованих електромеханічних систем Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
19. Колієнко Анатолій Григоровичк.т.н., проф. Полтавського національного технічного університету Імені Юрія Кондратюка
20. Костишин Володимир Степановичд.т.н., проф., зав. каф. електропостачання та електрообладнання промислових підприємств Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
21. Лежнюк Петро Дем'яновичд.т.н., проф., зав. каф. електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету
22. Мазуренко Антон Станіславовичд.т.н., проф., зав. каф. теплових електростанцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного політехнічного університету
23. Маляренко Віталій Андрійовичд.т.н., проф. каф. електропостачання міст Харківської національної академії міського господарства
24. Михайлівський Віліус Ярославовичд.ф.-м.н., с.н.с. Інституту термоелектрики НАН України та МОН України
25. Нікульшин Володимир Руслановичд.т.н., проф., зав. каф. теоретичної, загальної та нетрадиційної енергетики Одеського національного політехнічного університету
26. Письменний Євген Миколайовичд.т.н., проф., декан теплоенергетичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
27. Праховник Артур Веніаміновичд.т.н., проф., директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
28. Санков Олексій Вікторовичд.т.н., проф., декан механіко-енергетичного факультету Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету
29. Саф'янц Сергій Матвійовичд.т.н., проф., декан, зав. каф. промислової теплоенергетики Донецького національного університету
30. Сивокобиленко Віталій Федоровичд.т.н., проф., зав. каф. електростанцій Донецького національного технічного університету
31. Синєглазов Віктор Михайловичд.т.н., проф., зав. каф. авіаційних комп'ютерно-інтегрованих комплексів Інституту аерокосмічних систем управління Національного авіаційного університету
32. Сьомін Дмитро Олександровичд.т.н., проф. каф. гідро-газодинаміки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
33. Фаренюк Геннадій Григоровичд.т.н., зав. відділом будівельної фізики та ресурсозбереження Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
34. Ленцов Ігор Альбертовичд.т.н., проф. каф. проректор із наукової роботи Приазовського державного технічного університету
35. Яндульський Олександр Станіславовичд.т.н., проф., декан факультету електроенерготехніки та автоматики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
36. Ханмамедов Серго Альбертовичд.т.н., проф., зав. каф. суднових енергетичних установок Одеської національної морської академії

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua