Склад секції "Технології видобутку та переробки корисних копалин" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Пройдак Юрій Сергійович головад.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національної металургійної академії України
2. Бондаренко Володимир Ілліч заступник головид.т.н., проф., зав. каф. підземної розробки копалин Національного гірничого університету України
3. Тараканов Аркадій Костянтинович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. металургії чавуну Національної металургійної академії України
4. Барг Ігор Мусійовичд.г.-м.н., проф. каф. геології і гідрогеології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
5. Гасик Михайло Івановичд.т.н., проф., зав. каф. електрометалургії Національної металургійної академії України
6. Зоценко Микола Леонідовичд.т.н., проф., зав. каф. видобування нафти, газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету Імені Юрія Кондратюка
7. Касьян Микола Миколайовичд.т.н., проф., зав. каф. розробки родовищ корисних копалин Донецького національного технічного університету
8. Колесник Микола Федоровичд.т.н., проф. каф. металургії чорних металів Запорізької державної інженерної академії
9. Кондрат Роман Михайловичд.т.н., проф., зав. каф. розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
10. Кравець Віктор Георгійовичд.т.н., проф., зав. каф. геобудівництва та гірничих технологій Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
11. Купрін Віталій Павловичд.х.н., проф. каф. фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету
12. Чернятевич Анатолій Григоровичд.т.н., проф., зав. каф. руднотермічних процесів Дніпродзержинського державного технічного університету
13. Литвинський Гаррі Григоровичд.т.н., проф., зав. каф. будівельної геотехнології та гірничих споруд Донбаського державного технічного університету
14. Моркун Володимир Станіславовичд.т.н., проф. каф. електропостачання та ресурсозбереження Криворізького технічного університету
15. Кучерський Сергій Володимировичд.т.н., проф., зав. каф. металургії чорних металів Донбаського державного технічного університету
16. Нємець Костянтин Аркадійовичд.г.н., зав. каф. гідрогеології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
17. Павлунь Микола Миколайовичд.г.-м.н., проф., зав. каф. корисних копалин Львівського національного університету імені Івана Франка
18. Савчук В'ячеслав Степановичд.г.н., с.н.с, проф. каф. геології та розвідки родовищ корисних копалин Національного гірничого університету
19. Товаровський Йосип Григоровичд.т.н., проф., с.н.с. відділу металургії чавуну Інституту чорної металургії НАН України
20. Середа Борис Петровичд.т.н., проф., зав. каф. обробки металів тиском Запорізької державної інженерної академії
21. Троянський Олександр Анатолійовичд.т.н., проф., перший проректор, зав. каф. електрометалургії Донецького національного технічного університету

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua