Склад секції "Механіка" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Баженов Віктор Андрійович головад.т.н., проф., зав. каф. будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури
2. Лобода Володимир Васильович заступник головид.ф.-м.н., проф., зав. каф. теоретичної і прикладної механіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
3. Дащенко Олександр Федорович заступник головид.т.н., проф. Донецького національного технічного університету
4. Пискунов Сергій Олегович вчений секретарк.т.н., доц. каф. будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури
Члени секції:
5. Астанін В'ячеслав Валентиновичд.т.н., проф., зав. каф. механіки Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету
6. Бабенко Андрій Єлісеєвичд.т.н., проф. каф. динаміки та міцності машин Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
7. Будак Валерій Дмитровичд.т.н., професор, ректор Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського
8. Виноградов Борис Володимировичд.т.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки та опору матеріалів Українського державного хіміко-технологічного університету
9. Григоренко Ярослав Михайловичд.т.н., проф., академік НАН України, каф. динаміки та міцності машин Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
10. Дзюба Анатолій Петровичд.ф.-н., проф., зав. каф. прикладної механіки та біомеханіки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
11. Ковальчук Борис Івановичд.т.н., проф. каф. динаміки та міцності машин Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
12. Кривень Василь Андрійовичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. математичних методів в інженерії Тернопільського державного технічного університету
13. Кузьо Ігор Володимировичд.т.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки Національного університету "Львівська політехніка"
14. Лебедєв Анатолій Олексійовичд.т.н., проф., академік НАН України, каф. динаміки та міцності машин Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
15. Львов Геннадій Івановичд.т.н., проф., зав. каф. динаміки та міцності машин Національного технічного університету "Харківський політехнічний університет"
16. Марчук Олександр Васильовичд.т.н., проф. каф. опору матеріалів та машинознавства Національного транспортного університету
17. Мелашко В'ячеслав Володимировичд.т.н., проф., зав. каф. теоретичної та прикладної механіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
18. Носко Павло Леонідовичд.т.н., проф., зав. каф. машинознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
19. Олійник Олександр Яковичд.т.н., проф., член-кор. НАН України, зав. каф. гідравліки та водовідведення Київського національного університету будівництва і архітектури
20. Павленко Анатолій Васильовичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики Національної металургійної академії України
21. Пацегон Микола Федоровичд.ф.-м.н., проф. каф. теоретичної механіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
22. Регей Іван Івановичд.т.н. каф. поліграфічних машин Української академії друкарства
23. Ройзман Вілен Петровичд.т.н., проф., зав. каф. прикладної механіки Хмельницького національного університету
24. Самуся Володимир Іллічд.т.н., проф. каф. гірничої механіки Національного гірничого університету
25. Солодов Валерій Григоровичд.т.н., проф., зав. каф. теоретичної механіки і гідравліки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
26. Стеблянко Павло Олексійовичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики Дніпродзержинського державного технічного університету
27. Сторожев Валерій Івановичд.т.н., проф., зав. каф. теорії пружності та обчислювальної математики Донецького національного університету
28. Сулим Георгій Теодоровичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. механіки Львівського національного університету імені Івана Франка
29. Сяський Андрій Олексійовичд.т.н., проф., проф., зав. каф. інформатики та прикладної математики Рівненського державного гуманітарного університету
30. Філімоніхін Геннадій Борисовичд.т.н., проф. каф. деталей машин та прикладної механіки Кіровоградського національного технічного університету
31. Фомічов Петро Миколайовичд.т.н., проф. Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
32. Хромов Володимир Гавриловичд.т.н., проф., зав. каф. технічної механіки та машинознавства Севастопольського національного технічного університету
33. Шваб'юк Василь Івановичд.т.н., проф. Луцького національного технічного університету
34. Шульга Микола Олександровичд.т.н., проф. каф. опору металів Київського національного університету будівництва і архітектури
35. Шпачук Володимир Петровичд.т.н., проф., зав. каф. теоретичної і будівельної механіки Харківської національної академії міського господарства
36. Ясній Петро Володимировичд.т.н., проф., ректор Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua