Склад секції "Машинобудування" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Внуков Юрій Миколайович головад.т.н., проф., проректор з наукової роботи Запорізького національного технічного університету
2. Павленко Іван Іванович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування Кіровоградського національного технічного університету
3. Квасницький В'ячеслав Федорович заступник головид.т.н., проф. каф. зварювального виробництва Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
4. Залога Вільям Олександрович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів Сумського державного університету
5. Качан Олексій Якович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. технології авіаційних двигунів Запорізького національного технічного університету
Члени секції:
6. Алієв Іграмотдин Сєражутдіновичд.т.н., проф., проректор з наукової роботи Донбаської державної машинобудівної академії
7. Братан Сергій Михайловичд.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування Севастопольського національного технічного університету
8. Грабченко Анатолій Івановичд.т.н., проф., зав. каф. інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
9. Гусєв Володимир Владиленовичд.т.н., проф., зав. каф. металорізальних верстатів та інструментів Донецького національного технічного університету
10. Долматов Анатолій Івановичд.т.н., проф., зав. каф. технології виробництва двигунів літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
11. Дідух Володимир Федоровичд.т.н., проф. Інституту неперервного навчання Луцького національного технічного університету
12. Заплетніков Ігор Миколайовичд.т.н., проф., зав. каф. обладнання харчового виробництва Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
13. Зенкін Микола Анатолійовичд.т.н., проф. каф. інженерної механіки Київського національного університету технології та дизайну
14. Іскович-Лотоцький Ростислав Дмитровичд.т.н., проф., зав. каф. металорізальних верстатів та обладнання автоматизованих виробництв Вінницького національного технічного університету
15. Іщенко Анатолій Олексійовичд.т.н., проф., зав. каф. механічного обладнання заводів чорної металургії Приазовського державного технічного університету
16. Кириченко Євген Олексійовичд.т.н., проф. каф. гірничої механіки Національного гірничого університету
17. Куліков Юрій Андрійовичд.т.н., проф. каф. автомобілів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
18. Клименко Сергій Анатолійовичд.т.н., проф., заступник директора Інституту надтвердих матеріалів НАН України
19. Кузнєцов Валерій Дмитровичд.т.н., проф., зав. каф. відновлення деталей машин Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
20. Маслов Олександр Гавриловичд.т.н., проф., зав. каф. конструювання машин та технологічного обладнання Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського
21. Михайлов Олександр Миколайовичд.т.н., проф., зав. каф. технології машинобудування Донецького національного технічного університету
22. Олександренко Віктор Петровичд.т.н., проф. каф. машинознавства Хмельницького національного університету
23. Носко Павло Леонідовичд.т.н., проф., зав. каф. машинознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
24. Полонський Леонід Григоровичд.т.н., проф., заст. зав. каф. технології машинобудування та конструювання технічних систем Житомирського державного технологічного університету
25. Равська Наталія Сергіївнад.т.н., проф., зав. каф. інструментального виробництва Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"
26. Роганов Лев Леонідовичд.т.н., проф., зав. каф. машин і технологія обробки металів тиском Донбаської державної машинобудівної академії
27. Рогатинський Роман Михайловичд.т.н., проф., проректор з наукової роботи Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
28. Сало Василь Михайловичд.т.н., проф., декан факультету сільськогосподарського машинобудування Кіровоградського національного технічного університету
29. Суглобов Володимир Васильовичд.т.н., проф., зав. каф. підйомно-транспортних машин і деталей машин Приазовського державного технічного університету
30. Стоцько Зіновій Антоновичд.т.н., проф., директор Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка"
31. Тонконогий Володимир Михайловичд.т.н., директор Інституту промислових технологій, дизайну і менеджменту Одеського національного технічного університету
32. Топольницький Петро Володимировичд.т.н., проф., зав. каф. поліграфічних машин Української академії друкарства
33. Титов В'ячеслав Андрійовичд.т.н., проф., зав. каф. обробки металів тиском Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"
34. Утутов Миколай Лазаревичд.т.н., проф. каф. машинознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
35. Федорович Володимир Олексійовичд.т.н., проф. каф. інтегрованих технологій машинобудування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
36. Яхно Олег Михайловичд.т.п., проф., зав. каф. прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут"

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua