Склад секції "Приладобудування" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Анатичук Лук'ян Іванович головад.ф.-м.н., проф., академік НАН України, директор Інституту термоелектрики НАН України та МОН України
2. Скрипнк Юрій Олексійович заступник головид.т.н., проф. каф. автоматизації та комп'ютерних систем Київського національного університету технологій та дизайну
3. Тимчик Григорій Семенович заступник головид.т.н., проф., декан приладобудівного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
4. Воронов Сергій Олександрович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. прикладної фізики Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
Члени секції:
5. Данило Володимир Васильовичд.т.н., проф., зав. каф. радіофізики Донецького національного університету
6. Качанов Петро Олексійовичд.т.н., проф., зав. каф. автоматики та управління в технічних системах Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
7. Квасніков Володимир Павловичд.т.н., проф., зав. каф. інформаційних технологій Інституту інформаційно-діагностичних систем Національного авіаційного університету
8. Кондрашов Сергій Івановичд.т.н., проф., зав. каф. вимірювально-інформаційної техніки і Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
9. Копп Вадим Яковичд.т.н., проф., зав. каф. автоматизованих прикладних систем Севастопольського національного технічного університету
10. Кухарчук Василь Васильовичд.т.н., проф., зав. каф. теоретичної електротехніки та електричних вимірювань Вінницького національного технічного університету
11. Луцик Ярослав Теодоровичд.т.н., проф. каф. інформаційно-вимірювальних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
12. Мирошников Вадим Володимировичд.т.н., проф. каф. приладів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
13. Сліпченко Микола Івановичд.ф.-м.н., проф., проректор із наукової роботи Харківського національного університету радіоелектроніки
14. Шаповалов Валентин Дмитровичк.т.н., директор Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту "Іскра"
15. Шинкарук Олег Миколайовичд.т.н., проф., зав. каф. радіотехніки Хмельницького національного університету
16. Шматько Олександр Олександровичд.ф.-м.н., проф., Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
17. Яворський Богдан Івановичд.т.н., проф., с.н.с, зав. каф. біотехнічних систем Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя
с. 13 "Авіатехніка і транспорт":
1. Гайдачук Олександр Віталійович Головад.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
2. Сахно Володимир Прохорович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. автомобілів Національного транспортного університету
3. Єпіфанов Сергій Валерійович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. конституції авіаційних двигунів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
Члени секції:
4. Богомолов Віктор Олександровичд.т.н., проф., проректор із наукової роботи Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
5. Воркут Тетяна Анатоліївнад.т.н., проф. каф. транспортного права, системного аналізу та логістики Національного транспортного університету
6. Горожанкін Сергій Андрійовичд.т.н. проф., зав. каф. автомобілів та автомобільного господарства Донбаської національної академії будівництва і архітектури
7. Губенко Володимир Костянтиновичд.т.н., проф., зав. каф. технологій міжнародних перевезень і логістики Приазовського державного технічного університету
8. Гутаревич Юрій Феодосійовичд.т.н., проф., зав. каф. двигунів та теплотехніки Національного транспортного університету
9. Джур Євген Олексійовичд.т.н., проф., зав. каф. технології виробництва ракетно-космічних літальних апаратів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
10. Доля Віктор Костянтиновичд.т.н., проф., зав. каф. транспортних систем і логістики Харківської національної академії міського господарства
11. Збруцький Олександр Васильовичд.т.н., проф., декан факультету авіаційних і космічних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
12. Квасніков Володимир Павловичд.т.н., проф. каф. інформаційних технологій Національного авіаційного університету
13. Лапкіна Інна Олександрівнад.е.н., проф., зав. каф. системного аналізу і логістики Одеського національного морського університету
14. Лепіхін Петро Павловичд.ф.-м.н., проф., заступник директора з наукової роботи Інституту проблем міцності ім. С.Г.Писаренка НАН України
15. Майборода Олександр Миколайовичд.т.н., проф. каф. управління судном Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного
16. Матейчик Василь Петровичд.т.н., проф., декан автомеханічного факультету, зав. каф. екології Національного транспортного університету
17. Махуренко Геннадій Сергійовичд.е.н., проф., зав. каф. інформаційних технологій Одеського національного морського університету
18. Оксень Євген Івановичд.т.н., проф., декан автомобільно-дорожнього Інституту Донецького національного технічного університету
19. Омельяненко Віктор Івановичд.т.н., проф., зав. каф. електричного транспорту та тепловозобудування Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
20. Панченко Олег Михайловичд.т.н., проф. каф. аеропортів Національного транспортного університету
21. Торлін Вадим Миколайовичд.т.н., зав. каф. автомобільного транспорту Севастопольського національного технічного університету
22. Фролов Геннадій Олександровичд.т.н., керівник науково-технічного центру ракетно-космічного матеріалознавства НТЦ "ІПМ-Космос", зав. відділом Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
23. Цимбал Микола Миколайовичд.т.н., проф., декан факультету морського судноводіння Одеської національної морської академії

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua