Склад секції "Технології будівництва дизайн, архітектура" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Гончаренко Дмитро Федорович голова секціїд.т.н., проф., проректор із наукової роботи Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури
2. Кривенко Павло Васильович заступник головид.т.н., проф., директор Науково-дослідного інституту в'яжучих речовин і матеріалів Київського національного університету будівництва і архітектури
3. Пічугін Сергій Федорович заступник головид.т.н., проф., зав. каф. конструкції із металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
4. Берешенко Микола Петрович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. технології та конструювання швейних виробів Київського національного університету технологій та дизайну
Члени секції:
5. Гомеляк Ігор Павловичд.т.н., проф. каф. дорожньо-будівельних матеріалів та хімії Національного транспортного університету
6. Дворецький Олександр Тимофійовичд.т.н., проф., зав. каф. архітектури будівель конструкцій та геометричного моделювання Національної академії природоохоронного та курортного будівництва
7. Ємельянова Інга Анатоліївнад.т.н., проф. кафедри механізації будівельних процесів Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури
8. Кірик Микола Дмитровичд.т.н., проф., зав. каф. деревообробного обладнання та Інструментів Національного лісотехнічного університету України
9. Корбут Вадим Павловичд.т.н., проф. кафедри теплогазопостачання Київського національного університету будівництва та архітектури
10. Мозковий Володимир Васильовичд.т.н., проф., зав. каф. дорожньо-будівельних матеріалів та хімії Національного транспортного університету
11. Мущанов Володимир Пилиповичд.т.н., проф., проректор із наукової роботи Донбаської національної академії будівництва і архітектури
12. Ніколаєнко Володимир Анатолійовичд.т.н., проф., зав. каф. дизайну архітектурного середовища Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
13. Параска Георгій Борисовичд.т.н., проф., проректор із наукової роботи Хмельницького національного університету
14. Сердюк Василь Романовичд.т.н., проф., зав. каф. менеджменту в будівництві, охорони праці і безпеки життєдіяльності Вінницького національного технічного університету
15. Стоянов Володимир Васильовичд.т.н., проф., зав. каф. металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури
16. Таранов Валентин Георгійовичд.т.н., проф., зав. каф. механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології Харківської національної академії міського господарства
17. Терновцев Віталій Омеляновичд.т.н., проф. каф. водопостачання Київського національного університету будівництва і архітектури
18. Тимохін Віктор Олександровичд. арх., проф., зав. каф. дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури
19. Шалений Василь Тимофійовичд.т.н., проф. каф. технології будівельного виробництва Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
20. Бабич Євген Михайловичд.т.н., проф., зав. каф. інженерних конструкцій Національного університету водного господарства та природокористування
21. Белятинський Андрій Олександровичд.т.н., проф., зав. каф. реконструкцій аеропортів та автошляхів Інституту аеропортів Національного авіаційного університету
22. Бляхарський Зіновій Ярославовичд.т.н., проф., директор Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету "Львівська політехніка"
23. Бойчук Олександр Васильовичк. мист., проф. каф. дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв
24. Вировий Валерій Миколайовичд.т.н., проф., зав. каф. виробництва будівельних конструкцій та виробів Одеської державної академії будівництва і архітектури

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua