Склад секції "Біологія, біотехпології, харчування" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Іванов Сергій Віталійович головад.х.н., проф., ректор Національного університету харчових технологій
2. Єгоров Богдан Вікторович заступник головид.т.н., проф., ректор Одеської національної академії харчових технологій
3. Божков Анатолій Іванович заступник головид.б.н., с.н.с, директор Інституту біології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
4. Ковбаса Володимир Миколайович вчений секретард.т.н., проф., проректор із наукової роботи Національного університету харчових технологій
Члени секції:
5. Атаман Олександр Васильовичд.м.н., проф., зав. каф. фізіології та патфізіології Сумського державного університету
6. Волох Анатолій Михайловичд.б.н., проф., зав. каф. екології та охорони природного середовища Таврійського агротехнологічного університету (м. Мелітополь)
7. Горленко Олеся Михайлівнад.м.н., проф., зав. каф. дитячих хвороб Ужгородського національного університету
8. Бойко Михайло Івановичд. біол. н., проф., зав. каф. фізіології рослин Донецького національного університету
9. Вінніков Альберт Івановичд.б.н., проф., зав. каф. мікробіології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
10. Грубінко Василь Григоровичд.б.н, проф., зав. каф. загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
11. Данченко Олена Олександрівнад. с/г. н., проф., зав. каф. органічної та біологічної хімії Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького
12. Дуган Олексій Мартем'яновичд.б.н., проф., декан факультету біотехнологій і біотехніки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
13. Іваниця Володимир Олексійовичд.б.н., проф., зав. каф. мікробіології та вірусології, проректор із наукової роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
14. Капрельянц Леонід Вікторовичд.т.н., проф., проректор із наукової роботи та міжнародних зв'язків Одеської національної академії харчових технологій
15. Клещев Микола Федосовичд.т.н., проф., зав. каф. біотехнологій та аналітичної хімії Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
16. Корзун Віталій Наумовичд.м.н., проф., зав. лаб. спеціальних харчових продуктів Інституту гігієни та медичної екології ім. Марзєєва
17. Кур'ята Володимир Григоровичд.б.н., проф., зав. каф. біології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
18. Лизогуб Володимир Сергійовичд.б.н., проф., зав. каф. анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
19. Макарчик Микола Юхимовичд.б.н., проф., директор Інституту фізіології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
20. Манько Володимир Васильовичд.б.н., доц. каф. фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка
21. Марченко Михайло Марковичд.б.н., проф., декан біологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
22. Михайлов Валерій Михайловичд.т.н., проф., проректор із наукової роботи Харківського державного університету харчування та торгівлі
23. Новіков Володимир Павловичд.х.н., проф., зав. каф. технологій біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету "Львівська політехніка"
24. Клімочкіна Олена Михайлівнад.м.н., доц., проректор із наукової роботи Державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
25. Остапченко Людмила Іванівнад.б.н., проф., зав. каф. біохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
26. Пахомов Олександр Євгеновичд.б.н., декан біолого-екологічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
27. Поліщук Валерій Петровичд.б.н., проф. зав. каф. вірусології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
28. Пересічний Михайло Івановичд.т.н., проф., декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
29. Притульська Наталія Володимирівнад.т.н., проф., проректор із наукової та методичної роботи Київського національного торговельно-економічного університету
30. Серебряков Валентин Валентиновичд.б.н., проф., зав. каф. зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
31. Сукманов Валерій Олександровичд.т.н., проф., директор Інституту харчових технологій Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
32. Соболєв Валерій Івановичд.б.н., проф., зав. каф. фізіології людини і тварин Донецького національного університету
33. Стадниченко Агнеса Полікарпівнад.б.н., проф., зав. каф. зоології Житомирського державного університету імені Івана Франка
34. Темур'янц Наталія Арменаківнад.б.н., проф., каф. фізіології людини і тварин Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського
35. Файт Віктор Івановичд.б.н., с.н.с, зав. відділом генетики селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення
36. Ходосовцев Олександр Івановичд.б.н., проф., зав. каф. ботаніки Херсонського державного університету
37. Юкало Володимир Глібовичд.т.н., проф., декан факультету переробних і харчових технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua