Склад секції "Хімія" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Піх Зорян Григорович головад.х.н., проф., проректор із наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка"
2. Холін Юрій Валентинович заступник головид.х.н., проф., зав. каф. хімічного матеріалознавства Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
3. Веліченко Олександр Борисович заступник головид.х.н., проф., зав. каф. фізичної хімії Українського державного хіміко-технологічного університету
4. Шафран Михайло Іванович заступник головик.т.н., начальник виробничо-технічного відділу ТОВ "Остхем Україна"
5. Суберляк Олег Володимирович вчений секретард.х.н., проф., зав. каф. хімічної технології переробки пластмас Національного університету "Львівська політехніка"
Члени секції:
6. Авдєєнко Анатолій Петровичк.х.н., проф., зав. каф. хімії і охорони праці Донбаської державної машинобудівної академії
7. Астрелін Ігор Михайловичд.т.н., проф., декан хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
8. Голеус Віктор Івановичд.т.н., проф., зав. каф. хімічної технології кераміки та скла Українського державного хіміко-технологічного університету
9. Варгалюк Віктор Федоровичд.х.н., проф., декан хімічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
10. Базель Ярослав Рудольфовичд.х.н., проф., зав. каф. аналітичної хімії Ужгородського національного університету
11. Воронов Станіслав Андрійовичд.х.н., проф., зав. каф. органічної хімії Національного університету "Львівська політехніка"
12. Донченко Маргарита Іванівнад.т.н., проф. каф. технології електрохімічних виробництв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
13. Дяченко Володимир Даниловичд.х.н., проф., зав. каф. хімії та біохімії Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
14. Зіновік Михайло Аркадійовичд.х.н., проф., зав. каф. екології та охорони навколишнього середовища Кіровоградського національного технічного університету
15. Ілюха Микола Григоровичд.т.н., проф., зав. каф. хімії, хімічної та харчової технології Української інженерно-педагогічної академії
16. Каратєєв Арнольд Михайловичд.х.н., проф., зав. каф. технології полімерних композиційних матеріалів та покриттів Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
17. Кожухар Володимир Яковичд.т.н., проф., зав. каф. технології неорганічних речовин та екології Одеського національного технічного університету
18. Котур Богдан Ярославовичд.х.н., проф., проректор із наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка
19. Ларін Василь Івановичд.х.н., проф., директор Науково-дослідного інституту хімії, зав. від. фізичної хімії та електрохімії розчинів Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
20. Михальчук Володимир Михайловичд.х.н., проф., зав. каф. фізичної хімії Донецького національного університету
21. Мінаєв Борис Пилиповичд.х.н., проф., зав. каф. органічної хімії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
22. Ніколенко Микола Васильовичд.х.н., проф., зав. каф. загальної хімічної технології Українського державного хіміко-технологічного університету
23. Обушак Микола Дмитровичд.х.н., проф., зав. каф. органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка
24. Олексеюк Іван Дмитровичд.х.н., проф., зав. каф. загальної та неорганічної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки
25. Сейфулліна Інна Йосифівнад.х.н., проф., зав. каф. загальної хімії та полімерії Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
26. Стефаник Юрій Васильовичд.т.н., с.н.с, зав. відділу проблем геотехнології горючих копалин інституту геології та геохімії горючих копалин НАН України
27. Тевтуль Ярема Юрійовичд.х.н., проф., зав. каф. фізичної хімії та еколого-хімічних виробництв Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
28. Фреїк Дмитро Михайловичд.х.н., проф., зав. каф. фізики і хімії твердого тіла, директор Фізико-хімічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
29. Чигиринець Олена Едуардівнад.т.н., проф. каф. порошкової металургії і захисту металів Національної металургійної академії України
30. Шибанов Володимир Вікторовичд.х.н., проф., зав. каф. поліграфічних матеріалів хімії Української академії друкарства

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua