Склад секції "Економіка" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Мазаракі Анатолій Антонович головад.е.н., проф., академік НАПН України, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
2. Романенко Лариса Федорівна заступник головид.е.н., проф. каф. економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
3. Денисенко Микола Павлович заступник головид.е.н., проф. каф. економіки, обліку та аудиту Київського національного університету технологій та дизайну
4. Мельниченко Світлана Володимирівна вчений секретард.е.н., проф., начальник науково-дослідної частини Київського національного торговельно-економічного університету
5. Ареф'єва Олена Володимирівнад.е.н., проф., декан факультету економіки та підприємства Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету
6. Бабич Володимир Петровичд.е.н., проф., зав. каф. економіки та менеджменту Харківського національного університету ім. В.П.Каразіна
7. Базилюк Антоніна Василівнад.е.н., проф., зав. каф. фінансів Національного транспортного університету
8. Батченко д.е.н., Людмила Вікторівназав. каф. менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління
9. Бородюк Володимир Михайловичд.е.н., проф., член-кор. НАН України, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку Київського національного економічного університету
10. Булатова Олена Валеріївнак.е.н., доц., проректор із наукової роботи Маріупольського державного університету
11. Вартанян Василь Михайловичд.т.н., проф., зав. каф. економ і ко-математичного моделювання Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
12. Власова Наталія Олексіївнак.е.н., проф., зав. каф. економіки підприємств харчування та торгівлі Харківського державного університету харчування та торгівлі
13. Войнаренко Михайло Петровичд.е.н., проф., зав. каф. обліку і аудиту, проректор із науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету
14. Герасимчук Зоряна Вікторівнад.е.н., проф., перший проректор Луцького національного технічного університету
15. Давидов Григорій Миколайовичд.е.н., проф., декан факультету обліку та фінансів Кіровоградського національного технічного університету
16. Дементьев В'ячеслав Валентиновичд.е.н., проф., зав. каф. економічної теорії Донецького національного технічного університету
16. Довбня Світлана Борисівнад.е.н., проф., зав. каф. економіки Національної металургійної академії України
17. Заруба Віктор Яковичд.е.н., проф., зав. каф. економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
18. Кирилюк Юрій Володимировичд.е.н., проф. Чернігівського державного інституту економіки і управління
19. Качала Тамара Миколаївнад.е.н., проф., зав. каф. менеджменту, проректор із наукової роботи Черкаського державного технологічного університету
20. Ковальов Анатолій Івановичд.е.н., доц., проректор із наукової роботи Одеського державного економічного університету
21. Козаченко Ганна Володимирівнад.е.н., проф., зав. каф. менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
22. Кузьмін Олег Євгеновичд.е.н., проф., директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка"
23. Лук'яненко Ірина Григорівнад.е.н., проф., зав. каф. фінансів Національного університету "Києво-Могилянська академія"
24. Мельник Алла Федорівнад.е.н., проф., зав. каф. державного і муніципального управління Тернопільського національного економічного університету
25. Момот Тетяна Валеріївнад.е.н., проф., зав. каф. обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства
26. Мороз Олена Омелянівнад.е.н., проф., зав. каф. підготовки менеджерів Вінницького національного технічного університету
27. Музиченко Анатолій Степановичд.е.н., проф., зав. каф. економіки підприємства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
28. Орловська Юлія Валеріївнад.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
29. Подсолонко Володимир Андрійовичд.е.н., проф., декан факультету управління, зав. каф. менеджменту і маркетингу Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського
30. Рибчук Анатолій Васильовичк.е.н., доц., зав. каф. економіки Дрогобицького державного педагогічного університету
31. Садєков Алімжан Абдуловичд.е.н., проф., проректор із наукової роботи Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського
32. Стукало Наталія Вадимівнад.е.н., проф., зав. каф. міжнародних фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
33. Теліженко Олександр Михайловичд.е.н., проф., зав. каф. управління Сумського державного університету
34. Шаульська Лариса Володимирівнад.е.н., проф. каф. управління персоналом Донецького національного університету
35. Шинкаренко Володимир Григоровичд.е.н., проф., зав. каф. менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
36. Ястремська Олена Миколаївнад.е.н., проф., зав. каф. економіки, організації та управління діяльності підприємств Харківського національного економічного університету

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua