Склад секції "Право" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Гетьман Анатолій Павлович головад.юр.н., проф., член-кор. НАПрН України, проректор із наукової роботи Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
2. Туляков В'ячеслав Олексійович заступник головид.юр.н., проф., член-кор. НАПрН України, зав. каф. кримінального права, проректор із міжнародних зв'язків Національного університету "Одеська юридична академія"
3. Уркевич Віталій Юрійович вчений секретарк.юр.н., доц. каф. аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
Члени секції:
4. Андрусишин Богдан Івановичд.істор.н., проф. директор Інституту політології та права Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова
5. Баймуратов Михайло Олександровичд.юр.н., проф., зав. каф. конституційного, адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного університету
6. Барабаш Юрій Григоровичк.юр.н., доц., зав. каф. конституційного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
7. Гринюк Роман Федоровичд.юр.н., проф., зав. каф. конституційного і міжнародного права Донецького національного університету
8. Губенко-Войцман Марина Миколаївнад.юр.н., проф. каф. історії, правознавства, методики викладання та державного управління Республіканського вищого навчального закладу "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта)
9. Буроменський Михайло Всеволодовичд.юр.н., проф., зав. каф. міжнародного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
10. Давиденко Михайло Леонідовичк.юр.н., доц., в.о. декана юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
11. Капліна Оксана Володимирівнад.юр.н., доц., зав. каф. кримінального процесу Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого
12. Козловський Антон Антоновичд.юр.н., зав. каф. конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету
13. Пилипенко Пилип Даниловичд.юр.н., проф., зав. каф. трудового та земельного права Львівського національного університету імені Івана Франка
14. Петришин Олександр Віталійовичд.юр.н., проф., зав. каф. теорії держави і права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
15. Щербина Володимир Степановичд.юр.н., проф., академік НАПрН України, зав. каф. господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua