Склад секції "Філософія, історія та політологія" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Токовенко Олександр Сергійович головад.філос.н., проф., декан соціально-гуманітарного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
2. Андрєєва Тетяна Олександрівна заступник головид.філос.н., проф., зав. кафедри філософії Донецького національного університету
3. Світленко Сергій Іванович вчений секретард.істор.н., проф., декан історичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Члени секції:
4. Василенко Світлана Дмитрівнад.політ.н., проф. кафедри українознавства Одеської національної морської академії
5. Волошин Юрій Володимировичд.істор.н., проф. каф. історії України Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка
6. Воронкова Валентина Григорівнад.філос.н., проф., зав. каф. менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії
7. Гаврилюк Світлана Віталіївнад.істор.н., проф., проректор із навчальної роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки
8. Добржанський Олександр Володимировичд.істор.н., проф., декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
9. Додонов Роман Олександровичд.філос.н., проф., зав. каф. філософії Донецького національного технічного університету
10. Докашенко Віктор Миколайовичд.істор.н., проф., ректор Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
11. Катунін Юрій Андрійовичд.політ.н., проф., зав. каф. політології Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського
12. Копилов Сергій Анатолійовичд.істор.н., проф. каф. всесвітньої історії Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
13. Култаєва Марія Дмитрівнад.філ.н., проф. каф. російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
14. Лузан Анатолій Олександровичд.філос.н., проф., зав. каф. філософії Донбаської державної машинобудівної академії
15. Посохов Сергій Івановичд.істор.н., проф., зав. каф. історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
16. Петрушенко Віктор Леонтійовичд.філос.н., проф., зав. каф. філософії Національного університету "Львівська політехніка"
17. Побочій Іван Андрійовичд.істор.н., доц., зав. каф. соціології і політології Національної металургійної академії України
18. Примуш Микола Васильовичд.політ.н., проф., зав. каф. політології Донецького національного університету
19. Причепій Євген Миколайовичд.філос.н., проф., зав. каф. філософії та культурології Київського національного університету технологій та дизайну
20. Рик Сергій Миколайовичк.філос.н., доц., проректор із наукової роботи Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
21. Новакова Олена Вікторівнад.політ.н., проф. каф. політології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
22. Турченко Федір Григоровичд.істор.н., проф., зав. каф. новітньої історії України Запорізького національного університету
23. Ткачук Марина Леонідівнад.філос.н., проф., зав. каф. філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія"
24. Хома Олег Ігоровичд.філос.н., проф., зав. каф. філософії Вінницького національного технічного університету
25. Хорошун Борис Івановичд.істор.н., проф., зав. каф. теорії та історії держави і права Національного транспортного університету
26. Цвих Володимир Федоровичд.політ.н., проф., зав. каф. політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
27. Чаплигін Олександр Костянтиновичд.філос.н., проф., зав. каф. філософії і політології Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
28. Шайкан Валентина Олексіївнад.істор.н., зав. каф. історії України Криворізького державного педагогічного університету

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua