Склад секції "Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Астаф'єв Олександр Григорович головад.філол.н., проф. кафедри теорії літератури і компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2. Струганець Любов Василівна заступник головид.філол.н., проф., зав. каф. методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
3. Джугастрянська Юлія Володимирівна вчений секретарк.філол.н., ст. викладач кафедри перекладу Київського університету імені Бориса Грінченка
Члени секції:
4. Андрущенко Олена Анатоліївнад.філол.н., проф. каф. російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди
5. Антофійчук Володимир Івановичд.філол.н., проф., зав. каф. журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
6. Білоусенко Петро Івановичд.філол.н., проф. каф. української мови Запорізького національного університету
7. Васько Роман Володимировичд.філол.н., проф., зав. каф. германської та фінської філології, ректор Київського національного лінгвістичного університету
Гарасим Ярослав Івановичд.філол.н., проф. каф. фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка
8. Горболіс Лариса Михайлівнад.філол.н., проф., зав. каф. української літератури Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка
9. Гусєв Володимир Андрійовичд.філол.н., проф. каф. загального та російського мовознавства Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
10. Загнітко Анатолій Панасовичд.філол.н., проф., зав. каф. української мови Донецького національного університету
11. Карабан В'ячеслав Івановичд.філос.н., зав. каф. теорії і практики перекладу з англійської мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка
12. Ковальчук Олександр Герасимовичд.філол.н., проф., зав. каф. української літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
13. Козачок Ярослав Вікторовичд.філол.н., проф., зав. кафедри журналістики Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету
14. Колоїз Жанна Василівнад.філол.н., доц., зав. каф. української мови Криворізького державного педагогічного університету
15. Кочетова Світлана Олександрівнад.філол.н., доц. Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов
16. Леута Олександр Івановичк.філол.н., проф. каф. української мови Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова
17. Мартинова Ганна Іванівнад.філол.н., проф., зав. каф. українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
18. Мойсеєнко Віктор Михайловичд.філол.н., проф., директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка
19. Моклиця Марія Василівнад.філол.н., проф., зав. каф. теорії літератури і зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
20. Олексенко Володимир Павловичд.філол.н., проф. директор Інституту філології та журналістики Херсонського державного університету
21. Прасолова Віра Андріївнад.філол.н., проф., зав. каф. історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету
22. Самойленко Григорій Васильовичд.філол.н., проф., зав. каф. світової літератури та історії культури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
23. Ужченко Віктор Дмитровичд.філол.н., проф. каф. української мови Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
24. Фесенко Валентина Іванівнад.філол.н., проф., зав. каф. теорії та історії світової літератури Київського національного лінгвістичного університету
25. Філон Микола Івановичк.філол.н., доц. каф. української мови, заступник декана Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
26. Яців Роман Мироновичк.мист., с.н.с, проф. каф. мистецтвознавства та культурології Львівської національної академії мистецтв

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua