Склад секції "Дослідження з проблем природничих наук" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Крижанівський Євстахій Іванович головад.т.н., проф., член-кор. НАН України, ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
2. Карпенко Миколайович заступник головид.г.н., проф. каф. геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
3. Куровець Сергій Сергійович вчений секретарк.г.н., доц. каф. геології та розвідки нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Члени секції:
4. Даценко Людмила Миколаївнак.г.н., доц., зав. каф. фізичної географії Мелітопольського державного педагогічного університету
5. Євдощук Микола Івановичд.г.н., головний науковий співробітник відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України
6. Лущак Володимир Івановичд.біол.н., проф., зав. каф. біохімії Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
7. Луговий Анатолій Васильовичк.т.н., проф. проректор із наукової роботи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
8. Максимчук Валентин Юхимовичд.ф.-м.н., проф., директор Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І.Суботіна НАН України
9. Мамалуй Андрій Олександровичд.ф.-м.н., проф., зав. каф. загальної та експериментальної фізики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
10. Павлишин Володимир Івановичд.г.-м.н., проф. каф. мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
11. Польовий Анатолій Миколайовичд.г.-м.н., проф., зав. каф. агрометереології та агрометеопрогнозів Одеського державного екологічного університету
12. Третяк Корнелій Романовичд.т.н., проф., директор Інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка"
13. Харченко Людмила Павлівнад.біол.н., проф., декан природничого факультету, зав. каф. зоології Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди
14. Чепіжко Олександр Валентиновичд.г.н., проф. кафедри загальної і морської геології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
с. 23 "Ракетно-космічна техніка":
1. Петренко Олександр Миколайович головад.т.н., проф., декан фізико-технічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
2. Шмаров Валерій Миколайович заступник головид.т.н., проф., директор Аерокосмічного інституту Національного авіаційного університету
3. Січевий Олексій Володимирович вчений секретард.т.н., проф., зав. каф. енергетики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
Члени секції:
4. Азареков Валерій Миколайовичд.т.н., проф., директор Інституту систем управління літальних апаратів Національного авіаційного університету
5. Алпатов Анатолій Петровичд.т.н., проф. зав. відділом системного аналізу Інституту технічної механіки НАН України та НКАУ
6. Горобець Микола Миколайовичд.ф-м.н., проф. зав. каф. прикладної електродинаміки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
7. Гуцинін В'ячеслав Павловичд.т.н., директор департаменту космічних програм Державного космічного агентства України
8. Дронь Микола Михайловичд.т.н., проф., проректор із наукової роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
9. Кулик Анатолій Івановичд.т.н., проф., зав. каф. систем управління літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені Н.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
10. Планковський Сергій Ігоревичд.т.н., проф. каф. технологій виробництва літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені Н.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
11. Рижков Лев Михайловичд.т.н., проф. каф. теоретичної механіки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
12. Сухов Віталій Вікторовичд.т.н., проф. каф. приладів систем управління літальних апаратів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
13. Туркін Ігор Борисовичд.т.н., проф. кафедри програмної інженерії Національного аерокосмічного університету імені Н.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
14. Федоров Олег Павловичд.ф-м.н., проф., директор Інституту космічних досліджень ПАН України та НКАУ
15. Харченко Володимир Петровичд.т.н, проф., проректор із наукової роботи Національного авіаційного університету


Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування М.Ф.Гончаренко

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua