Комплект із 2-ох навчальних посібників "Числові методи комп’ютерного моделювання автоматичних систем", "Комп’ютерне моделювання та ідентифікація автоматичних систем": автори Кваско М.З., Кубрака А.І., Жученко А.І.

Обкладинки навчальних посібників

Анотація
Дана серія навчальних посібників містить матеріал, що викладається в курсах „Числові методи в інженерних та наукових дослідженнях”, „Теорія автоматичного керування” та „Ідентифікація динамічних характеристик елементів автоматичних систем". Ці курси викладаються студентам напрямку 092.501 „Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології".
Характерною особливістю викладання згаданої серії дисциплін є поєднання поглибленого вивчення числових (комп'ютерних!) алгоритмів дослідження складних у динамічному відношенні систем автоматизації технологічних процесів з набуттям практичних навиків їх програмування для комп'ютера з подальшою реалізацією в учбовому процесі і на практиці.
Автори посібників вважають, що справжнє розуміння відповідного числового алгоритму досягається лише тоді, коли студент стає спроможним „передати" це розуміння такому безсторонньому та об'єктивному „суб'єкту” як комп'ютер.
З нескінченного розмаїття існуючих алгоритмів автори віддають перевагу тим, що характеризуються максимальною надійністю, простотою (прозорістю) програмної реалізації. Можливості сучасних комп'ютерів практично знімають проблеми з обсягом необхідної пам'яті та кількістю обчислень.
Цінність роботі придає те, що кожна модель і кожен розгляданий алгоритм доводиться до рівня підпрограми на Турбо Паскалі. Перевірка працездатності, ефективності та меж застосування кожного алгоритму виконується з допомогою спеціальних демонстраційно-відлагоджувальних програм, повні тексти (лістинги) яких наводяться у Додатках.
Усі програмні засоби, що наводяться у посібниках серії, є оригінальними і розроблені авторами посібників. Результати обчислень представляються у вигляді чисел, таблиць, графіків, годографів, систем ізоліній та аксонометричних зображень поверхонь, параметри яких (діапазони, масштаб, орієнтацію в просторі і таке інше) легко настроюються.
Посібники особливо корисні, як показав досвід, при самостійній роботі, в процесі засвоювання лекційного матеріалу, при організації лабораторних і практичних занять, а також виконанні дипломних проектів і магістерських робіт.
Робота представляє практичний інтерес для інженерно-технічних працівників при автоматизації технологічних процесів.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua