Підручник Грайворонського М.В., Новікова О.М. "Безпека інформаційно-комунікаційних систем". – К.: Видавнича група BHV, 2009. – 608 c.

У підручнику розглядаються сучасні підходи до розв’язання проблем безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Велику увагу приділено аналізу вад захисту та технологіям захисту інформації на різних рівнях розподілених інформаційних систем. У підручнику докладно і системно розглянуто діючі в Україні нормативні документи та міжнародні стандарти, що регламентують питання проектування, введення в дію, атестації й супроводження захищених систем та іншу діяльність у сфері інформаційної безпеки.
Значна частина матеріалу викладена українською мовою вперше. До видання цього підручника усі відомі авторам книги, присвячені проблемам інформаційної безпеки, що були доступні в Україні, у тому числі й ті, що видані в Україні та(або) написані українськими авторами, видавались виключно російською мовою. Діючі в Україні нормативні документи з питань створення і супроводження комплексних систем захисту інформації, а також з оцінювання захищеності інформації від несанкціонованого доступу також вперше розглянуті саме у цьому підручнику. Таким чином, цей підручник на момент видання фактично заповнив вакуум у навчальній літературі для українських студентів, що навчаються за напрямами підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформації», «Управління інформаційною безпекою».
Підручник активно застосовують у навчальному процесі вищі навчальні заклади, що ведуть підготовку студентів у галузі знань «Інформаційна безпека». Серед провідних університетів, які використовують цей підручник, можна назвати Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (Фізико-технічний інститут і Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації), Харківський національний університет радіоелектроніки, Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ) та багато інших.
Інтерес до підручника підтверджується тим, що з моменту виходу у світ і дотепер саме ця книга значиться першою у списку бестселерів на сайті видавничої групи BHV.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua