Підручник „Основи металургійного виробництва металів і сплавів”: автори Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Грищенко С.Г., Шифрін В.М., Шурхало В.Я.

Обкладинка підручника "Основи металургійного виробництва металів і сплавів"

Перше в Україні видання, де узагальнено як світовий досвід розвитку металургійного виробництва, так і використані результати особистих досліджень авторів, які є знаними фахівцями в цій галузі.
АНОТАЦІЯ
Підручник видано українською мовою за рахунок державних коштів накладом по держзамовленню 2600 примірників для бібліотек вищих і спеціальних середніх учбових закладів та державних установ металургійного і машинобудівного профілю України з додатковим накладом у 500 примірників, що поступили у вільну торгівлю.
Підручник складається з 7 розділів, в яких висвітлені металургійні технології виробництва сплавів різного хімічного складу на основі заліза (чавуну, сталі, феросплавів) та процеси виробництва основних кольорових металів.
На відміну від раніше виданих в країнах СНД підручників подібного напрямку докладно описані технології переплавних процесів – електро­металургія, вакуумна металургія і позапічне рафінування рідких металів і сплавів.
Для кожної базової технології викладені фізико-хімічні основи наве­дених процесів, подана загальна характеристика устаткування та автома­тична система керування.
Значна увага приділена проблемам ресурсозбереження та екологічним особливостям чорної металургії в Україні.
Даний підручник є першим в Україні виданням, де узагальнено як світовий досвід розвитку металургійного виробництва, так і використані результати особистих досліджень авторів, які є знаними фахівцями в цій галузі.
Підручник Д.Ф.Чернеги, В.С.Богушевського, Ю.Я.Готвянського, С.Г.Грищенка, В.М.Шифріна, В.Я.Шурхала „Основи металургійного виробництва металів і сплавів”, – Київ: Вища школа, 2006. – 503 с.: іл.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua