Про вимоги щодо затвердження технічних завдань нових НДР

Вимоги щодо затвердження технічних завдань нових НДР, які включені до тематичного плану згідно наказу НТУУ «КПІ» від 30 грудня 2011р. №2-352 і почали фінансуються з 2012 року. ( Нарада від 05.04. 2012 р.)

З метою більш ефективного використання бюджетних коштів, які виділяються на виконання фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок (співвідношення коштів госпдоговір них робіт спеціального до загального фонду державного бюджету) для затвердження підготовлених технічних завдань внести додаткову інформацію до наступних розділів технічних завдань:

До розділу 5.2 Передбачувані способи реалізації результатів НДР, рекомендації щодо застосування та впровадження результатів НДР.

  • для фундаментальних робіт інформацію про їх продовження в прикладних дослідженнях.

До розділу 5.3 Можливі користувачі. ( Галузі, міністерства, підприємства, організації та інші).

  • передбачити впровадження прикладних розробок в рамках інноваційних проектів наукового парку «Київська політехніка»;
  • наміри підприємств, організацій, які зацікавлені у результатах робіт, що будуть отримані, із зазначенням державних цільових програм, галузевих планів, планів підприємств, проектів, в яких планується подальше впровадження результатів виконаних робіт.

До розділу 4 Етапи виконання роботи

  • додати на заключному етапі:
Етап та його зміст Термін виконання
(по кварталах)
Результат
та форма його подання
Заключний етап. 4 квартал останнього року виконання НДР Заключний звіт. Короткий відеосюжет щодо результатів розробок.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua