ПЕРЕЛІК пріоритетних тематичних напрямів на 2012-2015 роки НТУУ "КПІ"

Формування тематики наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів та наукових установ, що фінансуються за кодами програмної класифікації видатків 2201020, 2201040, здійснювати шляхом конкурсного відбору відповідно до ПЕРЕЛІКу пріоритетних тематичних напрямів на 2012-2015 роки НТУУ "КПІ" (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 07.06. 2011 № 535)

Причіплений файл: 

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua