Підручник "Схемотехніка електронних систем" в двох томах: автори Жуйков В.Я., БойкоВ.І., Зорі А.А., Співак В.М.

Обкладинки підручників  "Схемотехніка електронних систем" в двох томах

Анотація
Підручник написаний відповідно до програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрямку "Електроніка", "Електротехніка", "Акустотехніка", "Телекомунікації" та інших поріднених напрямків та фахів вищих навчальних закладів згідно стандарту України.
Перший том складається з двох частин (18 розділів): аналогова схемотехніка і імпульсні пристрої з новим розділом, присвяченим схемотехніки енергетичних електронних систем, другий том - цифрова схемотехніка (12 розділів). В них послідовно викладені відомості про основні поняття, що характеризують основи схемотехніки електронних систем. Розглядаються з достатньою подробицею принципи дії, та розрахунки аналогових, цифрових та імпульсних пристроїв електронних систем на основі напівпровідникових приладів, інтегральних операційних підсилювачів та інтегральних логічних мікросхем. Надаються відомості про фізичні і схемотехнічні принципи, необхідні при розробці електронних пристроїв й та їх експлуатації.
При написанні підручника були використані матеріали сучасних розробок ведучих зарубіжних виробників, а також реалізуючі вітчизняні ідеї та досвід по створенню, промисловій експлуатації електронних систем управління технологічними процесами в різних галузях промисловості. Велика кількість ілюстрацій наведених у посібнику допомагає краще засвоїти матеріал.
Підручник написано на основі досвіду викладання дисциплін згідно програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів електронного профілю НТУУ "КПІ", Донецького національного технічного університета та Дніпродзержинського державного технічного університета .
Даний підручник є корисним як при підготовці фахівців у вищих навчальних закладах так і інженерно-технічним працівникам, що спеціалізуються в галузі розробки, виготовлення і експлуатації електронних систем і приладів.

  1. стислий вигляд та доступна форма;
  2. авторам вдалося систематизувати найважливіші принципи у галузі схемотехніки електронних систем;
  3. кожний наступний розділ є логічним продовженням попереднього;
  4. значна кількість прикладів та запитань для спрощення самостійного вивчення дисциплін  студентами, викладачами та широким колом фахівців різних технічних спеціальностей.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua