КОНКУРС «Винахід року - 2013»

Шановні колеги! Запрошуємо співробітників, аспірантів і студентів Вашого підрозділу прийняти участь у конкурсі НТУУ «КПІ» «Винахід року - 2013». До участі в Конкурсі приймаються винаходи та корисні моделі, що охороняються чинними патентами України, власником яких є НТУУ «КПІ». Перевага надається винаходам, які мають вагоме значення для розвитку науки і технології, що підтверджується ліцензійними договорами, актами впровадження, листами про впровадження.

Конкурс проводиться за номінаціями «Кращий винахід року» і «Кращий винахід року серед молоді» (вік усіх авторів у поточному році не перевищує 35 років). Термін подачі документів: червень – вересень ц.р.

Для участі в Конкурсі кожний учасник подає у відділ з питань інтелектуальної власності департаменту науки та інноватики НТУУ «КПІ» заяву та інші документи згідно Положення «Про щорічний конкурс «Винахід року», затвердженого ректором НТУУ «КПІ» 22.05.2013 р. (http://science.kpi.ua/norma-invention).

Телефони для довідок: 204-96-37, 2364056. e-mail:o.oresh@kpi.ua

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua