Склад секції "Математика" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Перестюк Микола Олексійович голова д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, зав. каф. інтегральних і диференціальних рівнянь Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2. Працьовитий Микола Вікторович заступник голови д.ф.-м.н., проф., декан фізико-математичного факультету Національного педагогічного факультету ім. М.П.Драгоманова
3. Капустян Володимирович Олексій вчений секретар д.ф.-м.н., проф. Київського національного університету Імені Тараса Шевченка
Члени секції:  
4. Анашкін Олег Васильович д.ф.-м.н., проф. каф. диференціальних рівнянь і геометрії Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського
5. Бондарчук Юрій Вікторович д.ф.-м.н., зав. каф. математики Національного університету "Києво-Могилянська академія"
6. Деркач Володимир Олександрович д.ф.-м.н., проф. каф. математичного аналізу і теорії функцій Донецького національного університету
7. Євтухов В'ячеслав Васильович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. диференціальних рівнянь Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
8. Каленюк Петро Іванович д.ф.-м.н., проф., директор Інституту математики та фундаментальних наук Національного університету "Львівська політехніка"
9. Клесов Олег Іванович д.ф.-м.н., проф. Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
10. Коваль Валерій Олександрович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики Житомирського державного технологічного університету
11. Копитко Богдан Іванович д.ф.-м.н., проф. Львівського національного університету імені Івана Франка
12. Маринець Василь Васильович д.ф-м.н., проф., зав. каф. диференціальних рівнянь та математичної фізики Ужгородського національного університету
13. Кісельова Олена Михайлівна д.ф.-м.н., проф., декан факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
14. Петришин Роман Іванович д.ф.-м.н., проф., перший проректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
15. Сєров Микола Іванович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. вищої математики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
16. Слюсарчук Василь Юхимович д.ф.-м.н., проф. каф. вищої математики Національного університету водного господарства та природокористування
17. Станжицький Олександр Миколайович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. загальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
18. Фаворов Сергій Юрійович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua