Склад секції "Інформатика та кібернетика" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Згуровський Михайло Захарович голова д.т.н., проф., академік НАН України, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
2. Куценко Олександр Сергійович заступник голови д.т.н., проф., зав. каф. системного аналізу та управління Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
3. Федасюк Дмитро Васильович заступник голови д.т.н., проф., зав. каф. програмного забезпечення Національного університету "Львівська політехніка"
4. Теленик Сергій Федорович вчений секретар д.т.н., проф., зав. каф. автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
5. Алексієв Олег Павлович д.т.н., проф., зав. каф. мехатроніки автотранспортних засобів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
6. Андрієнко Володимир Миколайович д.е.н., проф., зав. каф. Інформаційних систем управління Донецького національного університету
7. Анісімов Анатолій Васильович д.ф-м.н., проф., декан факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
8. Горбенко Іван Дмитрович д.т.н., проф., зав. каф. безпеки інформаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки
9. Дивак Микола Петрович д.т.н. проф., декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету
10. Довбиш Анатолій Степанович д.т.н., проф., зав. каф. інформатики Сумського державного університету
11. Клебанова Тамара Семенівна д.е.н., проф., зав. каф. економічної кібернетики Харківського національного економічного університету
12. Ковалевський Сергій Вадимович д.т.н., проф., зав. каф. технології і управління виробництвом Донбаської державної машинобудівної академії
13. Коваленко Ігор Іванович д.т.н., проф. кафедри комп'ютерних систем та мереж Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського
14. Ляхов Олександр Логвинович д.т.н., проф., зав. каф. комп'ютерних та інформаційних технологій Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
15. Ляшенко Борис Миколайович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка
16. Максимович Володимир Миколайович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. безпеки інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
17. Машталір Володимир Петрович д.т.н., проф., декан факультету комп'ютерних наук Харківського національного університету радіоелектроніки
18. Мороз Борис Іванович д.т.н, проф., декан факультету інформаційних та транспортних систем і технологій, зав. каф. Інформаційних систем і технологій Академії митної служби України
19. Михальов Олександр Ілліч д.т.н., проф., зав. каф. Інформаційних технологій і систем Національної металургійної академії України
20. Положаєнко Сергій Анатолійович д.т.н., проф., директор Інституту комп'ютерних систем Одеського національного технічного університету
21. Поморова Оксана Вікторівна д.т.н., проф. кафедри системного програмування Хмельницького національного університету
22. Романенко Віктор Демидович д.т.н., проф. каф. математичних методів системного аналізу, декан Інституту проблем системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
23. Самойленко Микола Іванович д.т.н., проф., зав. каф. прикладної математики і інформаційних технологій Харківської національної академії міського господарства
24. Святний Володимир Андрійович д.т.н., проф., зав. каф. електронних обчислювальних машин Донецького національного технічного університету
25. Сидоров Микола Олександрович д.т.н., проф., зав. каф., декан факультету комп'ютерних наук Національного авіаційного університету
26. Савула Ярема Григорович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. прикладної математики, декан факультету прикладної математики та інформатики Львівського національного університету імені Івана Франка
27. Скатков Олександр Володимирович д.т.н., проф., зав. каф. кібернетики та обчислювальної техніки Севастопольського національного технічного університету
28. Соколовський Ярослав Іванович д.т.н., проф., зав. каф. обчислювальної техніки і моделювання технологічних процесів Національного лісотехнічного університету України
29. Тарасенко Володимир Петрович д.т.н., проф., зав. каф. спеціалізованих комп'ютерних систем Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
30. Шамровський Олександр Дмитрович д.ф.-м.н., проф. каф. програмного забезпечення автоматизованих систем Запорізької державної інженерної академії

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua