Склад секції "Загальна фізика" за фаховими напрямами наукової ради Міністерства

1. Горобець Юрій Іванович голова д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАПН України, заступник директора Інституту магнетизму НАН України та МОН України
2. Соловйов Веніамін Васильович заступник голови д.хім.н., проф., зав. каф. фізики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
3. Куліш Віктор Васильович заступник голови д.ф.-м.н., проф. Національного авіаційного університету
4. Джежеря Юрій Іванович вчений секретар д.ф.-м.н., проф. Інституту магнетизму МОН і НАН України
Члени секції:  
5. Азарєнков Микола Олексійович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. матеріалів реакторобудування Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
6. Бержанський Володимир Наумович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. експериментальної фізики Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського
7. Булавін Леонід Анатолійович д.ф.-м.н., проф., академік НАН України, зав. каф. молекулярної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
8. Горбик Петро Петрович д.ф.-м.н., проф., зав. відділу Інституту фізики та хімії поверхні НАН України
9. Гермаш Людмила Павлівна д.т.н., зав. каф. загальної фізики твердого тіла Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
10. Влох Ростислав Орестович д.ф.-м.н., проф., директор Інституту фізичної оптики МОН України
11. Курмашев Шаміль Дамашевич д.ф.-м.н., проф., зав. лабораторією сенсорної електроніки і надійності електронної техніки Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
12. Кучко Андрій Миколайович к.ф.-м.н., доц., зав. каф. теоретичної фізики Донецького національного університету
13. Лазур Володимир Юрійович д.ф.-м.н., проф., декан фізичного факультету, зав. каф. теоретичної фізики Ужгородського національного університету
14. Молодкін Вадим Борисович д.ф.-м.н., проф., член-кор. НАН України, зав. відділом теорії твердого тіла Інституту металофізики ім. Курдюмова НАН України
15. Оболенський Михайло Олександрович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики низьких температур Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
16. Одінцов Валентин Володимирович д.ф.-м.н., проф. каф. фізики Херсонського державного університету
17. Пелещак Роман Михайлович д.ф.-м.н, проф., зав. каф. загальної фізики Дрогобицького державного педагогічного університету
18. Равлик Анатолій Георгійович д.ф.-м.н., проф. каф. фізики металів та напівпровідників Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"
19. Руденко Олександр Пантелеймонович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. загальної фізики Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка
20. Стахіра Йосиф Михайлович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики напівпровідників Львівського національного університету імені Івана Франка
21. Скалозуб Володимир Васильович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. квантової макрофізики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
22. Тулупенко Віктор Миколайович д.ф.-м.н., проф., зав. каф. фізики Донбаської державної машинобудівної академії
23. Фодчук Ігор Михайлович д.ф.-м.н., проф. кафедри фізики твердого тіла Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
24. Узбінський Сергій Борисович д.ф.-м.н., проф. каф. напівпровідникової електроніки Національного університету "Львівська політехніка"
25. Ушенко Олександр Григорович д.ф.-м.н., проф., проректор із наукової роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
26. Шут Микола Іванович д.ф.-м.н., проф., академік НАПН України, зав. каф. загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua