2004

Підручник «Дослідження операцій»: автор Зайченко Ю.П.

Обкладинка підручника «Дослідження операцій»

Підручник є базовим з  викладені основні принципи дослідження операцій, розглянуті різні класи задач.

Докладно викладені методи та підходи до прийняття рішень в умовах визначеності ризику та невизначеності.

Детально розглянуті численні методи оптимізації, що використовуються в задачах прийняття рішень: лінійне, нелінійне, дискретне, динамічне, стохастичне програмування.

Підручник "Загальна та неорганічна хімія": автори Степаненко О.М., Рейтер Л.Г, Ледовських В.М., Іванов С.В.

Обкладинка підручників "Загальна та  неорганічна хімія"

Анотація

У першій частині підручника на сучасному науковому та методичному рівні викладені основні поняття і закони хімії, розглянута теорія будови атома, будова періодичної системи з погляду уявлень про будову атома, теорії перебігу хімічних реакцій, розчинів, окисно-відновних процесів.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua