2005

Робота "Довідник з лазерної технології”: автори проф. Коваленко В.С. та проф. Головко Л.Ф.

Обкладинка "Довідника з лазерної технології”

Робота "Довідник з лазерної технології”:  автори проф. Коваленко Володимир Сергійович та проф. Головко Леонід Федорович 
АНОТАЦІЯ

Підручник "Схемотехніка електронних систем" в двох томах: автори Жуйков В.Я., БойкоВ.І., Зорі А.А., Співак В.М.

Обкладинки підручників  "Схемотехніка електронних систем" в двох томах

Анотація
Підручник написаний відповідно до програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів напрямку "Електроніка", "Електротехніка", "Акустотехніка", "Телекомунікації" та інших поріднених напрямків та фахів вищих навчальних закладів згідно стандарту України.

Монографія "Основи теорії еволюції електромеханічних систем": автор Шинкаренко В.Ф.

Обкладинка монографії "Основи теорії  еволюції електромеханічних систем"

Анотація
Проблемна область досліджень започатковує низку принципово нових взаємопов'язаних наукових проблем: фундаментальні принципи структурної організації, закономірності розвитку електромеханічних перетворювачів енергії, принципи генетичного та еволюційного моделювання, методологію спрямованого синтезу електромагнітних та електромеханічних систем на рівні довільних структурно-функціональних класів, а також принципи побудови еволюційної систематики електричних машин та їх узагальнених математичних моделей.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua