2007

Комплект двох підручників "Математичне моделювання процесів та систем механіки" та "Тензорні математичні моделі процесів та систем": автор Струтинський В.Б.

Обкладинки комплекту підручників Струтинського В.Б.

АНОТАЦІЯ
Підручники є авторською науково-педагогічною розробкою, яка забезпечує дисципліну "Математичне моделювання процесів та систем". Дана дисципліна читається автором з 1997 року для студентів – магістрантів 12 факультетів НТУУ КПІ, зокрема ММІ, ЗФ, ІФФ, ТЕФ, ФАКС, ВПІ, ІТС, ПБФ, ФЕА та інших.
Підручники мають гриф Міністерства освіти і науки України і є першими на Україні підручниками для студентів – магістрантів.

Навчальний посібник “Комп’ютерна інженерна графіка в середовищі AutoCAD”: автори Ванін В.В., Перевертун В.В., Надкернична Т.М.

Обкладинка навчального  посібника “Комп’ютерна  інженерна графіка..."

АНОТАЦІЯ
Книга – один із перших посібників з комп’ютерної графіки, що написаний державною мовою та відповідає програмі для інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти.
Метою посібника є допомога студентам в оволодінні знаннями з інформаційної технології конструювання в універсальному графічному середовищі AutoCAD, який на поточний момент належить до най-поширеніших систем комп’ютерної інженерної графіки. Принцип відкритої архітектури, покладений в основу AutoCAD, дозволяє адаптувати та розвивати його функції відповідно до конкретних задач та вимог.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua