2008

Підручник „Основи металургійного виробництва металів і сплавів”: автори Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я., Грищенко С.Г., Шифрін В.М., Шурхало В.Я.

Обкладинка підручника "Основи металургійного виробництва металів і сплавів"

Перше в Україні видання, де узагальнено як світовий досвід розвитку металургійного виробництва, так і використані результати особистих досліджень авторів, які є знаними фахівцями в цій галузі.
АНОТАЦІЯ
Підручник видано українською мовою за рахунок державних коштів накладом по держзамовленню 2600 примірників для бібліотек вищих і спеціальних середніх учбових закладів та державних установ металургійного і машинобудівного профілю України з додатковим накладом у 500 примірників, що поступили у вільну торгівлю.

Монографія "Устойчивые методы оценивания статистических моделей": автор Радченко С.Г.

Обкладинка монографії "Устойчивые методы оценивания статистических  моделей"

АНОТАЦІЯ
Монографія складається з анотації, змісту, вступу, 10 глав, додатків А і Б, короткого словника математичних термінів, списку літератури, іменного та предметного покажчиків.
У першій главі проаналізовані основні властивості і особливості складних систем та можливості формалізованого їх опису з використанням різних підходів.
У другій главі викладено прикладний лінійний регресійний аналіз. Приведена нова інтерпретація припущень регресійного аналізу.

Монографія «Процессы переноса в двухфазных термосифонных системах. Теория и практика»: автори Безродний М.К., Піоро І.Л., Костюк Т.О.

Обкладинка Монографії  «Процессы переноса в двухфазных термосифонных  системах."

Анотація
Перша в світовій практиці фундаментальна робота в галузі дослідження процесів переносу в різноманітних двофазових системах теплопередаючих пристроїв гравітаційного типу

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua