2012

Навчальний посібник “Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах” автори В.С.Герасимчук, Г.С.Васильченко, В.І.Кравцов

Тритомне видання “ Вища математика. Повний курс у прикладах і задачах” є навчальним посібником з практичної частини базового курсу вищою математики. Воно містить виняткову за повнотою та ретельності розгляду підбірку задач і прикладів (понад півтори тисячі) різного рівня складності. І починаючий викладач і досвідчений знайде для себе достатню кількість докладно розв’язаних прикладів і задач, які можна запропонувати студентам як на практичному занятті в навчальній аудиторії, так і для самостійного вивчення.

Навчальний посібник"Тверді відходи: збір, переробка, складування" автори В.М.Радовенчик, М.Д.Гомеля

Тверді відходи сьогодні стали звичним супутником нашого життя. Щодалі вони справляють все більший негативний вплив на умови існування людини, забруднюючи довкілля та виводячи з обороту значні об'єми цінних та корисних речовин. Якщо зважити на те, що в переважній більшості випадків забруднення, вилучені із газових викидів та стічних вод також переводяться у тверду фазу, то можна стверджувати, що питання утилізації та знешкодження сьогодні потребують першочергового вирішення.

Монографія "Decision Systems and Nonstochastic Randomness" автора Іваненко В.І.

Монографія професора Іваненко В. I. «Decision systems and nonstochactic  randomness» («Керовані системи і не стохастична невизначеність»)

Монографія професора Іваненко В. I. «Decision systems and nonstochactic randomness» («Керовані системи і не стохастична невизначеність»)
видавництво «Springer» («Шпрингер») 2010 р. 272 с.
ISBN 978-1-4419-5547-0 e-ISBN 978-1-4419-5548-7
DOI 10.1007/978-1-4419-5548-7
Springer New York Dordrecht Heidelberg London
Library of Congress Control Number: 2010924050
Mathematics Subject Classification (2000): 60A99, 62C99, 62B10
Springer Science+Business Media, LLC 2010

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua