2013

Монографія «Системный анализ: Методология. Проблемы. Приложения», автори М.З. Згуровський, Н.Д. Панкратова 2-е издание, переработанное и дополненное (Київ, вид-во «Наукова думка»)

Монографія 2-е видання, перероблене та доповнене, обсягом 726 сторінок, призначена для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, які навчаються за напрямами «Системний аналіз», «Прикладна математика», «Інформатика», «Комп'ютерні науки».

Підручник "Процеси та обладнання хімічної технології" / Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, B.Л. Ракицький, Г.Л.Рябцев. К.: НТУУ «КПІ», 2011. - [Ч. 1. - 300 с.; Ч. 2.-416 с.]

Підручник спрямований на допомогу студентам при вивченні теоретичних основ основних процесів хімічної технології, конструкцій типових апаратів, методів їх розрахунку і складається з 2-х частин із наскрізною нумерацією глав.
У 1 частині викладено теоретичні основи теплових процесів хімічної технології (теплопровідності, конвективного теплообміну, нагрівання та охолодження, випарювання, сушіння, штучного охолодження). Викладено методи розрахунку розглянутих процесів та апаратів.

Навчальний посібник «Фізичне матеріалознавство» у 4-х частинах , автори: Поплавко Ю.М., Воронов С.О., Ільченко В.І., Переверзєва Л.П., Якименко Ю.І.

К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч. 1: Перспективні напрями матеріалознавства. - 302 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2007. - Ч.2: Діелектрики. - 392 с„
К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч.З: Провідники та магнетики. - 372 с.,
К.: НТУУ «КПІ», 2011. - Ч.4: Напівпровідники. - 336 с.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua