Комплексна програма

Основні результати виконання комплексних науково-технічних програм університету

1. Основною метою комплексної програми “Сталий розвиток” є аналіз процесів сталого розвитку як світу в цілому, так і окремо взятої країни або регіону в контексті якості та безпеки життя людей.

Світовим центром даних з геоінформатики та сталого розвитку (World Data Center for Geoinformatics and Sustainable Develop-  ment – WDC) Міжнародної ради з науки, досліджено ефективність державної політики та державного управління з позицій концепції сталого розвитку суспільства.

1. Комплексна програма "Сталий розвиток"

Метою програми є аналіз процесів сталого розвитку як світу в цілому, так і окремо взятої країни або регіону в контексті якості та безпеки життя людей. До цього часу дослідники переважно використовували моделі, які давали змогу оцінити екологічний, соціальній та економічний аспекти лише окремо і незалежно один від одного.

2. Комплексна програма “Енергетика сталого розвитку”

Мета програми полягає:

  • у розробці сучасної концепції реформування енергетичної галузі;
  • у пошуку, обґрунтуванні та впровадженні наукових методів та моделей забезпечення енергетичних потреб та підвищенні рівня енергоефективності об’єктів споживання шляхом створення інтелектуальних енергетичних мереж на базі розосереджених енергостанцій з комплексним використанням традиційних та поновлюваних джерел енергії;
  • оптимізації та узгодженні процесів постачання, перетворення, накопичування та споживання енергії

3. Комплексна програма "Розвиток інформаційного суспільства України"

МЕТА ПРОГРАМИ розроблення і здійснення проектів на загальнодержавному, галузевому (у рамках певного напрямку знань) та університетському рівнях для:

6. Комплексна програма “Медико-інженерна складова охорони здоров’я”

МЕТОЮ ПРОГРАМИ є підвищення рівня технічного та технологічного забезпечення охорони здоров’я через впровадження інженерних інновацій та досягнень точних наук.
Розроблення  техніки, виробів і матеріалів медичного призначення та пов’язаних з ними наукових, промислових, комп’ютерних та медичних технологій – це стратегічний напрям підвищення стандарту життя  населення і орієнтація економіки, науки та техніки на розвиток соціальної сфери.

Підписатися на Комплексна програма

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua