1. Комплексна програма "Сталий розвиток"

Метою програми є аналіз процесів сталого розвитку як світу в цілому, так і окремо взятої країни або регіону в контексті якості та безпеки життя людей. До цього часу дослідники переважно використовували моделі, які давали змогу оцінити екологічний, соціальній та економічний аспекти лише окремо і незалежно один від одного. Контроль за досягненням цілей сталого розвитку, керування цим процесом (прийняття рішень), оцінка ефективності засобів, що використовуються і рівня досягнення поставлених цілей вимагають розроблення відповідних критеріїв і показників — індикаторів сталого розвитку.
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ

  • ефективний інструментарій для кількісного та якісного оцінювання стану України,  регіонів, різних країн світу в контексті сталого розвитку;
  • нові можливості для вирішення задач стратегічного і тактичного планування та моніторингу сталого розвитку на різних рівнях держави;
  • система підготовки кваліфікованих кадрів усіх рівнів  для різних галузей в контексті сталого розвитку;
  • підвищення ефективності функціонування усіх галузей національної економіки;
  • формування нового типу мислення у населення країни, що надасть можливість реалізувати потенціал, існуючий в Україні, для становлення держави на шлях сталого розвитку;
  • приєднання України до блоку країн, що розвиваються за моделлю гармонізованого суспільства.

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua