3. Комплексна програма "Розвиток інформаційного суспільства України"

МЕТА ПРОГРАМИ розроблення і здійснення проектів на загальнодержавному, галузевому (у рамках певного напрямку знань) та університетському рівнях для:

 • розв`язання соціально-економічних проблем на основі інформатизації усіх сфер життя;
 • формування державної політики у сфері розвитку інформаційного суспільства;
 • розвитку технологій зв’язку  і комунікацій;
 • розроблення нових технологій створення сучасного програмного забезпечення, вбудованих і розподілених систем, технологій інтерфейсів;
 • створення сучасних  компонентів і мікросистем (мікро-, нано- і оптоелектроніка);
 • розвитку інформаційної інфраструктури університетушляхом реалізації комплексу взаємопов'язаних проектів з пріоритетних напрямів побудови експериментального «інфоуніверситету», як острівця інформаційного суспільства

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми дозволить вирішити  наступні завдання:

 • створення якісно нового науково-освітнього інформаційного і телекомунікаційного середовища національного масштабу у сферах освіти і науки;
 • створення програмних засобів автоматичного розпаралелення програм в середовищі GRID для забезпечення наукових досліджень;
 • забезпечення органів державного управління та місцевого самоврядування засобами інформатизації та комп’ютеризації, передовими інформаційними технологіями;
 • створення автоматизованої державної системи управління України для вирішення завдань управління  на загальносистемному, державному, регіональному та територіальному рівнях;
 • розробку та впровадження у виробництво комплексу засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) у захищеному виконанні;
 • розробку і впровадження ІКТ у проривних галузях знань для прискорення технологічного розвитку країни;
 • розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури НТУУ «КПІ».

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua