4. Комплексна програма “Нові матеріали і технології”

МЕТА ПРОГРАМИ:

  • Перебудова матеріаловиробничого  комплексу України для створення речовин та матеріалів нового покоління з рівнем характеристик, які відповідають світовому, та новітніх технологій їх виробництва,  структурна перебудова споживання матеріалів, яка забезпечить зменшення матеріалоємності та енергоємності  виробництва.
  • Фундаментальні  дослідження з матеріалознавства як основа для розробки технологій створення нових матеріалів з підвищеними питомими властивостями.
  • Зростання конкурентоспроможності продукції для внутрішнього ринку, підвищення експортного потенціалу.
  • Позбавлення від імпортозалежності.
  • Створення нових матеріалів для реалізації ключових технологій у промисловості.
  • Забезпечення новими розробками малого та середнього бізнесу через Науковий парк "Київська політехніка".
  • Розвиток прикладних та фундаментальних досліджень  на інтернаціонально важливих напрямках для забезпечення міжнародного співробітництва, участі у міжнародних проектах, залучення іноземних інвестицій, створення спільних підприємств.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
"Нові матеріали і технології"

2011-2019©, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Департамент науки та інноватики КПІ ім.Ігоря Сікорського
Адреса НДЧ КПI ім.Ігоря Сікорського: Україна, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корпус 1, кімн. 138
тел.: 236-62-13, 204-92-00
e-mail: ndch@kpi.ua